EXIM BANK -Amazon -พาณิชย์ ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดน

  • พัฒนาศักยภาพ SMEs
  • ไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจ
  • สู่ตลาดการค้าออนไลน์อย่างมั่นใจ

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับบริษัท อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประเทศไทย (Amazon Global Selling Thailand) เปิดการอบรมโครงการ “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-18 กรกฎาคม 2566 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดการค้าออนไลน์อย่างมั่นใจ ผ่านการฝึกอบรม จับคู่ทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน แนะนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และ Workshop การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-commerce: CBEC) ไปยังตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงเครือข่ายลูกค้าของ Amazon.com กว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่