EXIM BANK ลุยหารือกรมการค้าต่างประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ค้าขายระหว่างประเทศได้ยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์และกรรมการ EXIM BANK พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการค้าต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกและผู้ประกอบการใน Supply Chain การส่งออกให้พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืนในโลกยุค Next Normal ณ สำนักงานใหญ่ EXIM BANK เมื่อเร็ว ๆ นี้