พวงเพ็ชร รับจบ ประสานกทม. สื่อสารผลงาน-ล้างบางบุหรี่ไฟฟ้า

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีในการหารือกับกรุงเทพมหานคร

พวงเพ็ชร รับจบ ประสานกทม. สื่อสารผลงาน-ล้างบางบุหรี่ไฟฟ้า ขอความร่วมมือประชาชน หากมีเบาะแสสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน สคบ. 1166

  • แอปฟลิเคชัน OCPB Connect และ Traffy Fondue
  • เชื่อว่าจะสามารถช่วยงานกันได้อย่างไร้รอยต่อ
  • และมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พบปและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริการกรุงเทพมหานคร และได้มอบหมายให้ เป็นผู้ประสานงานหลักของฝั่งรัฐบาล และช่วยชับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการนั้น ตนเองยินดีทำหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ เห็นผลเป็นรูปธรรม และพร้อมสนับสนุนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีในการหารือกับกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้เร่งกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด หลังจากที่ผู้ปกครองและประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาล ว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กและเยาวชนหลายพื้นที่ โดยทำให้มีรูปลักษณ์ดึงดูดใจ เช่น เป็นตัวการ์ตูน สีสันสดใส น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นต่างๆ ที่ผ่านมา สคบ. ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่กวาดล้างแหล่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่ายังมีการลักลอบจำหน่ายอีกหลายพื้นที่ จึงขอความร่วมมือประชาชน หากมีเบาะแสสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 รวมถึงทางแอปฟลิเคชัน OCPB Connect และ Traffy Fondue ที่ สคบ. และกรุงเทพมหานคร จับมือกันเพิ่มช่องทางร้องทุกข์ให้ประชาชน

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีในการหารือกับกรุงเทพมหานคร

“ดิฉันจะหารือเรื่องนี้กับทาง ส.ก. ควบคู่กับการพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร เรามี ส.ก. ที่มาจากพรรคเพื่อไทยอยู่ถึง 24 ท่าน ซึ่งมีการประสานงานสอดคล้องทั้งนโยบายรัฐบาลและนโยบายของทางกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าจะสามารถช่วยงานกันได้อย่างไร้รอยต่อและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น”นางพวงเพ็ชร กล่าว