EIC ประเมิน “ทอง-อาวุธ” ดันส่งออก เม.ย.ขยายตัว

  • สะท้อนผลกระทบจาก COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
  • สินค้าอุตสาหกรรมมีการหดตัวในระดับสูง
  • 1–2 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มหดตัวระดับสูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจ และตลาดเงินEconomic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ การประเมินส่งออก เม.ย. 2020 ขยายตัวจากทองและอาวุธ แต่หากหักปัจจัยทั้งสองออก การส่งออกจะหดตัวถึง -13.4%YOY สะท้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และแม้ว่ามูลค่าการส่งออกรวมเดือนเมษายน 2020 จะขยายตัวที่ 2.1%  แต่หากไม่รวมการส่งออกอาวุธและทองคำ มูลค่าการส่งออกจะพลิกกลับมาหดตัวถึง -13.4%  โดยสินค้าอุตสาหกรรมมีการหดตัวในระดับสูง ได้แก่ รถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์, เม็ดพลาสติก และเหล็ก โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการ lockdown ในหลายประเทศทั่วโลก

อีกทั้งมูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญปี 2020 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่เคยคาดไว้ แต่ตัวเลขส่งออกในภาพรวมอาจหดตัวน้อยกว่าคาดการณ์เดิมที่ -12.9% เนื่องจากการส่งออกทองและอาวุธที่มีมากในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าใน 2 หมวดนี้ไม่ได้สะท้อนกิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจที่ยังมีแนวโน้มซบเซาอยู่

โดยประเมินว่าการส่งออกในช่วง 1–2 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มหดตัวระดับสูง เนื่องจากตรงกับช่วง lockdown ของหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่การฟื้นตัวของภาคส่งออกมีแนวโน้มเป็นไปอย่างช้า ๆ ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับต่ำ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันมูลค่าการส่งออกในภาพรวมผ่านราคาสินค้าส่งออกที่ลดลง