เสมา 1 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเรียนดี มีความสุข ที่อนุบาลปะทิว จ.ชุมพร

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ลงพื้นที่ติดตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ที่อนุบาลปะทิว จ.ชุมพร พร้อมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ผ่านโครงงานต่างๆ

วันนี้ (22 ..67) พล...เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายเรียนดี มีความสุข ที่โรงเรียนอนุบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า จากการรายงานผลการดำเนินงานนำนโยบาย เรียนดี มีความสุข สู่การปฏิบัติของโรงเรียนถือว่ามีผลการดำเนินงานที่ดี เน้นสร้างการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ผ่านสื่อการเรียนที่ครูผลิตขึ้น (OBEC Content Center) และมอบงานในลักษณะของชิ้นงานให้นักเรียนทำเสร็จภายในห้องเรียน มีระบบแนะแนวที่ครูสามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุกชั้นทุกห้องเรียน พร้อมส่งเสริมการเรียนเพื่อการมีงานทำ ผ่านโครงงาน และกิจกรรมในรูปแแบบการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) บูรณาการการสอนทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

รวมทั้งส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ผ่านโครงงานต่างๆ เช่น นักธุรกิจน้อยคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ลวดลาย by Math Art Project เปเปอร์มาเช่ สบู่สมุนไพรกากกาแฟ น้ำสมุนไพรอัญชันมะนาว วุ้นแฟนซีสมุนไพร ผ้ามัดย้อม เป็นต้น

“ขอชื่นชมโรงเรียน ที่สามารถจัดการศึกษารองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ แก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป โดยขอให้นำแนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ไปใช้ในการทำงาน โดยอะไรที่ทำได้ในระดับพื้นที่ ก็ขอให้ทำทันที เพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน”

ในส่วนของความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะจากกระแสการเข้าเวรของครูตามที่เป็นข่าว ซึ่งตนและผู้บริหารทุกคน มีความห่วงใยความปลอดภัยของครูและบุคลากรทุกคน ซึ่งส่วนหนึ่งที่จะทำได้คือให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลโรงเรียนในชุมชน ในรูปแบบของ บวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยได้มอบศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครหมู่บ้าน และชุมชน ในการช่วยสอดส่องและสร้างความอุ่นใจ พร้อมเฝ้าระวังเหตุและภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน