บางจากคว้า Top 2 ของโลกผู้นำธุรกิจยั่งยืนจาก S&P

บางจากฯ รับของขวัญส่งปลายปีคว้าตำแหน่ง Top 2 ของโลก ผู้นำกลุ่มธุรกิจที่ยั่งยืนจาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment (S&P Global CSA) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing

  • บางจากสร้างชื่อติด Top 2 จากการประเมินของ S&P Global CSA
  • ตอกย้ำผู้นำพลังงานสร้างสมดุล ESG สิ่งแวดล้อม-สังคม-กำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บมจ.บางจาก ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับโลกจาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment (S&P Global CSA) ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนีDow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยได้คะแนนการประเมิน S&P Global Sustainability 2023 ติดอันดับ Top 2 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing นับเป็นการตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในระดับสากล

ปี 2566 บางจากถือเป็นปีแห่งความสำเร็จทั้งเรื่องการขยายการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาสมดุลจากความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Energy Trilemma) แล้วยังเป็นปีที่สามารถสะท้อนความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลธุรกิจที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการได้รับการจัดอันดับ S&P Global Sustainability ครั้งนี้ด้วย

ในฐานะบริษัทชั้นนำทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing จากการประกาศผลคะแนนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ หรือ ESG (Environmental, Social, Governance & Economic) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทาง S&P Global องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน เป็นผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI

แล้วบางจากฯ ได้เข้าร่วมรับการประเมิน S&P Global พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ในปี 2566 ได้รับการจัดอันดับสูงสุดตั้งแต่ร่วมประเมินมา
เป็นอีกบทพิสูจน์ในแนวทางการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยบริษัทให้ความสำคัญทั้งการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม และดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น DNA ของธุรกิจมาตลอกว่า 40 ปี

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ความมุ่งมั่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บางจากได้การยอมรับการันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งระดับสากลและระดับประเทศ ซึ่งไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกคนในองค์กรเดินหน้าสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับดำเนินงานด้านความยั่งยืน ส่งมอบคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความแข็งแกร่งให้บางจากฯ และสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ร่วมกัน เป็นผู้นำพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงยั่งยืน-เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน