“นฤมล” นำทีมแก้ไขปัญหายางพารา ปักหมุดสร้างเสถียรภาพราคา

นฤมล นั่งหัวโต๊ะประชุมโครงการยางล้อ ลุยแก้ปัญหายางพารา หวังสร้างเสถียรภาพด้านราคาภายในประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิต

  • เล็งจับมือภาคเอกชนผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพใช้ในหน่วยงานของราชการ-ส่งออกขายทั่วโลก
  • เผยที่ประชุมเห็นชอบกำหนดเป้าหมายดูดซับยางพาราในระบบปี 67-70 อย่างน้อย 4 ล้านตัน
  • ตั้งเป้าลดการพึ่งพาตลาดโลก เพิ่มการใช้ยางในประเทศ ให้ชาวสวนยางได้ราคาสูงขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 ธ.ค.66) น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เป็นประธานประชุมโครงการยางล้อ โดยมี นายเณริน จันทกร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการารยางแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

น.ส.นฤมล กล่าวว่า เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการยางพาราโดยใช้ระบบตลาดนำการผลิต (ผลิต แปรรูป และตลาด) ของการยางแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางพาราภายในประเทศ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสร้างรายได้ให้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตามนโยบายของรัฐบาล และของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ที่มุ่งส่งเสริมราคายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ต้องโค่นยางพาราไปปลูกพืชอื่น โดยให้จับมือภาคเอกชนผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพใช้ในหน่วยงานของราชการ รวมถึงส่งออกขายทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยทำให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดเป้าหมายดูดซับปริมาณยางพาราภายในระบบตลาด ปี 2567 – 2570 อย่างน้อย 4 ล้านตัน ทั้งในส่วนของการผลิตยางรถยนต์ และการบริหารจัดการวัตถุดิบยาง โดยให้ กยท. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ด้านการจ้างผลิตยางล้อตามเป้าหมาย ซึ่งในส่วนของภาครัฐ จำนวนยางที่ผลิตเพื่อให้ในรถราชการ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกจากนั้น ให้ดำเนินการผลิตยางเพื่อใช้ในรถยนต์ภาคการเกษตร รวมถึงรถยนต์ประเภทอื่นๆ สำหรับทั้งตลาดในประเทศ และส่งออก

“การดำเนินการดัง จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคายาง ลดการพึ่งพาตลาดโลก โดยเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ทำให้ยางพาราของสถาบันเกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายที่ชัดเจน มียางล้อที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม เพื่อตอบสนองผู้มีรายได้น้อย สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย”