ด่วน! กบน.เคาะขึ้นดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร หนุนสภาพคล่องกองทุนน้ำมัน

ด่วน! กบน.เคาะขึ้นดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร หนุนสภาพคล่องกองทุนน้ำมัน ชี้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกคงตัวอยู่ระดับสูง จากสถานการณ์ความไม่สงบจากสงคราม เคาะปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ำมัน ประเภทน้ำมันดีเซล 0.20 บาทต่อลิตร จาก 4.57 บาท เป็น 4.77 บาท

  • มีผลทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ขยับเป็น 30.44 บาท/ลิตร 
  • เริ่มให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป 
  • เปิดฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 มี.ค.67 ติดลบ 99,821 ล้านบาท

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้หารือถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งราคาในตลาดโลกยังคงตัวอยู่ระดับสูงจากสถานการณ์ที่ยังมีความไม่สงบจากสงครามระหว่างรัสเซีย – ยูเครน และสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กบน. จึงพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทน้ำมันดีเซล  0.20 บาทต่อลิตร จาก 4.57 บาทต่อลิตร เป็น 4.77 บาทต่อลิตร ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ขยับขึ้นเป็น 30.44 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติ กบน. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 และตามแผนวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องดีขึ้น สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ติดลบ 99,821 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 52,729 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,092 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การดำเนินการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซล กบน. จะพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลา เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดีเซล ประมาณ 71 ล้านลิตร/วัน