“สุดาวรรณ”ติดเทอร์ปี’67เที่ยวเหนือ4จังหวัดทะลุ45ล้านคน

“รมว.สุดาวรรณ” โชว์รายได้ภาคเหนือตอนบน 2 เมืองรองอู้ฟู่ 4 จังหวัด “เชียงราย-พะเยา-น่าน-แพร่” ตั้งเป้ากระตุ้นไทยและต่างชาติเที่ยว 45 ล้านคนดันรายได้โต 2-3 เท่า

  • รมว.กระทรวงท่องเที่ยวยิ้มร่ารายได้เมืองรอง4 จังหวัดปี’66 แซงก่อนโควิดปี’62
  • เชียงรายทำรายได้นำโด่งกว่า 4.6 หมื่นล้านนักท่องเที่ยวทะลุ 6 ล้านคน  

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร มีเป้าหมายกระตุ้นรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ ปี2567 จะทำให้ได้ถึง 45 ล้านคน สูงกว่าปี 2566 มีนักท่องเที่ยว 39.48 ล้านคน ทำรายได้รวมไว้ 56,444 ล้านบาท ในฐานะเมืองท่องเที่ยวรองของภาคเหนือตอนบนสามารถผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวให้ขยายตัวสูงกว่าก่อนเกิดโควิดปี2562 มากกว่า 9% แล้วก็ทำรายได้เพิ่มขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติปี 2562 ประมาณ 2-3 เท่าด้วย

สถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมปี 2566 ภาคเหนือตอนบน 2 ใน 4 จังหวัด มีนักท่องเที่ยว 39.48 ล้านคน เป็นคนไทย 34.87 ล้านคน ต่างชาติ 4.61 ล้านคน เปรียบเทียบกับก่อนโควิดปี 2562 แล้วเติบโตเพิ่มขึ้น 9.65% สาเหตุหลักเพราะการท่องเที่ยวเมืองรองขยายตัว 15.95% โดยมีปัจจัยหนุน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จากมาตรการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกันส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่วนที่ 2 กระความนิยมสังคมออนไลน์ ส่วนที่ 3 แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการเดินทางได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้การท่องเที่ยวเมืองรองในภาคเหนือขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย เติบโต 64.86% น่าน เติบโต 64.61% และพะเยา เติบโต 53.59% ส่วนการท่องเที่ยวเมืองหลักปี2566 ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนคนลดลงเล็กน้อย 4.36% เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ มากขึ้น

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เ

รมว.สุดาวรรณ กล่าวว่า ปี 2566 เมื่อสำรวจข้อมูลแยกรายจังหวัด ประกอบด้วย “จังหวัดเชียงราย” สร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 46,774 ล้านบาท  จากจำนวนนักท่องเที่ยว 6,147,860 คน แบ่งเป็น คนไทย 5,391,039 คน ต่างประเทศ 756,821 คน เมื่อเปรียบเทียบปัจจุบันเชียงรายสูงขึ้นหลายเท่าจากช่วงก่อนเกิดโควิดปี 2562  ทำรายได้รวมไว้เพียง 7,959 ล้านบาท จากท่องเที่ยวรวมเพียง 1,023,502 คน แบ่งเป็น คนไทย 881,178 คน ต่างประเทศ 142,324 คน  

พะเยา ปี 2566 สร้างรายได้รวม 2,292 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยว 1,099,648 คน แบ่งเป็น คนไทย 966,706 คน ต่างประเทศ 42,942 คน สูงกว่าก่อนเกิดโควิดเช่นกัน เพราะปี 2562 สร้างรายได้เพียง 1,403 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวรวม 320,618 คน ไทย 317,755 คน ต่างประเทศ 2,863 คน

น่าน ปี 2566 สร้างรายได้รวม 4,415 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวรวม 1,570,213 คน แบ่งเป็น คนไทย 1,554,216 คน ต่างประเทศ 15,997 คน ดีกว่าปี 2562 ทำรายได้ไว้ 411 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวรวม 953,895 คน แบ่งเป็น คนไทย 931,822 ต่างประเทศ 22,073

แพร่ ปี 2566 สร้างรายได้รวม 2,962 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวรวม 1,279,316 คน แบ่งเป็น คนไทย 1,262,389 คน ต่างประเทศ 16,927 คน เทียบกับปี 2562 ทำรายได้รวมเพียง 1,760 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยว 865,464 คนแบ่งเป็น คนไทย 797,280 คน ต่างประเทศ 68,366 คน

ทั้งนี้ระหว่างการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ที่จังหวัดพะเยา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมสนับสนุนหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเต็มรูปแบบ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีทั้ง 365 วัน -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน