ไทย – เวียดนาม กระชับความสัมพันธ์การเมือง-มั่นคง-เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีไทย – เวียดนาม กระชับความสัมพันธ์รอบด้าน ทั้งการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน

  • เชิญชวนนายกฯเวียดนามมาเยือนไทย
  • ครบรอบ 10 ปีของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

“ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองรองของไทย(เช่น อุดรธานี)กับเวียดนาม”

วันนี้ ( 20 กันยายน 2566) เวลา 11.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบเพื่อหารือทวิภาคีกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 78 (UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำหรับสารแสดงความยินดีที่เข้ารับ ตำแหน่ง พร้อมเชิญชวนมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่สะดวก ซึ่งไทยมองว่าเวียดนามเป็นเพื่อน บ้าน และหุ้นส่วนที่สำคัญ รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปีของความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยรัฐบาลนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้าน เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองรองของไทย(เช่น อุดรธานี)กับเวียดนามนอกเหนือจากกรุงเทพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างกันต่อไป

เห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันเพิ่มขึ้น และตกลงที่จะเยือนกันและกันในโอกาสแรก

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ขอยินดีกับการลงทุนของเวียดนามในไทยที่มีมากขึ้น ซึ่งไทยยินดีที่จะขยายการค้า การลงทุน ระหว่างกัน เเละพร้อมผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ขณะที่การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งเห็นพ้องที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น