ภูเก็ตโชว์พลังเจ้าภาพจัด Biennale 2025 โกย 4 หมื่นล้าน

ฮือฮา!! ภูเก็ต ได้รับเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพจัดบิ๊กอีเวนต์ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand  Biennale Phuket 2025” ยาว 5 เดือน 

  • ภูเก็ตโชว์พลังซอฟท์เพาเวอร์จัดอีเวนต์ “Thailand Biennale 2025” ครั้งที่ 4 ปี’68
  • กระจายรายได้ 3 อำเภอ “เมือง-กระทู้-ถลาง” 61 พื้นที่ บ้านศิลปิน 25 แห่ง
  • กางแผนที่สร้างโมเดลต้นแบบทุนวัฒนธรรมหนุนเศรษฐกิจด้วยท่องเที่ยว

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand  Biennale Phuket 2025” มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ และนายก้องศักดิ์ คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นำเสนอรายละเอียดตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งผลการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” ครั้งที่ 4 อย่างเป็นทางการ โดยมีมติเห็นชอบให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานปี 2025 ระยะเวลา5 เดือน ต่อจากจังหวัดเชียงราย

การได้รับคัดเลือกให้จัดงาน “Thailand Biennale 2025” ด้วยภูเก็ตมีศักยภาพจุดแข็งทางภูมิศาสตร์เฉพาะตัว มีผู้คนอาศัยอยู่หลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว พร้อมกับมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นพัฒนาการจากป่า สู่เหมือง สู่เมือง เติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวมีชื่อเสียงระดับโลก และสามารถสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระดับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็ง และทันทีที่ได้รับพิจารณาการเป็นเมืองเจ้าภาพเตรียมแผนรองรับการจัดงาน โดยคนภูเก็ตพร้อมร่วมกันทำภารกิจต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยจะแบ่งเป็น 4 พื้นที่หลัก กระจายออกเป็นพื้นที่ย่อย 61 พื้นที่ ครอบคลุมอำเภอเมือง 22 พื้นที่ อำเภอถลาง 9 พื้นที่ อำเภอกะทู้ 5 พื้นที่ และพื้นที่บ้านศิลปิน 25 แห่ง

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร” ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โอกาสและผลประโยชน์ที่ภูเก็ต ชุมชนต่างๆ จะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ช่วงก่อนและระหว่างจัดงาน 5 เดือน จะเกิดการจ้างงานกว่า 15,000 คน คาดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมชมกว่า 5 ล้านคน สามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งที่พัก การเดินทาง อาหาร ช้อปปิ้ง รักษาพยาบาล สปา กว่า 40,000 ล้านบาท สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale2025” ครั้งที่ 4 เป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งของชาวภูเก็ตต้องร่วมมือกัน โดยใช้ความเข้มแข็ง การสร้างสรรค์ การนำเอา ซอฟท์ เพาเวอร์ ที่มีพลังความเป็นไทย และความเป็นภูเก็ต ส่งผ่านต่อยอดด้วยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชื่อม 3 ระดับ คือ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และเชื่อมโลกได้อย่างงดงาม

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต พร้อมสนับสนุนการจัดมหกรรม Thailand Biennale 2025 ตามยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่เมือง และชุมชนปูทางอนาคตเมืองภูเก็ตหลังจัดงานไว้ด้วย โดยจะต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดเศรษฐกิจให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการ สร้างพื้นฐาน และยกระดับเชิงคุณภาพ ทำให้ความเป็นอยู่ของชุมชนในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงรอบชายฝั่งทะเลอันดามัน และภาคใต้ 14 จังหวัด โดยสามารถสร้างเป็นต้นแบบ สร้างแรงกระตุ้นให้ประชาคมระดับประเทศตื่นตัวกับแนวทางสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมด้วยงานศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเข้าใจคุณค่าและกระบวนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ทางด้านสังคมจะส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนสร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายและองค์กรศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติในอนาคต และด้านต่างประเทศ โดยวิธีเผยแพร่ภาพลักษณ์ เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เครือบ่ายศิลปินการเป็นหมุดหมายสำคัญจัดแสดงงานศิลปะนานาชาติระดับโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร  นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ กล่าวว่า รูปแบบการจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) ภูเก็ต เตรียมจัดงานในฐานะตัวแทนประเทศไทย จะจัดแสดง 4 รูปแบบ ทำเป็นนิทรรศการศิลปะ ดำเนินการโดยทีมภัณฑารักษ์ และจัดแสดงใน 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และ อำเภอกะทู้ ประกอบด้วย 1.จัดนิทรรศการศิลปินไทย 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสาน ภาคใต้ และศิลปินจากกลุ่มอันดามัน 2.จัดแสดงนิทรรศการศิลปินจากต่างประเทศที่สนใจจะมาเปิดพาวิลเลี่ยนในการแสดงนิทรรศการ ในฐานะตัวแทนของประเทศนั้น ๆ โดยจังหวัดประสานงานผ่านกงสุลของแต่ละประเทศที่อยู่ในภูเก็ต

3. Art Festival Event จัดนิทรรศการหลัก และพื้นที่ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ ประติมากรรมถารหรือไม่ถาวร หรือการจัดแสดงผลงานในพื้นที่หอศิลป์ หรือภายในอาคารต่างๆ ตามพื้นที่จัดการแสดงที่เตรียมการไว้ ส่วนภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำพื้นที่ จะจัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบงานแสดงนิทรรศการทุกพื้นที่ ทำให้เกิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็นนิทรรศการศิลปะมีชีวิตสร้างการเข้าถึงศิลปะตามรูปแบบ Local Touch ได้ชัดเจน และมีเสน่ห์มากขึ้น

4.Public Art Landmarks ทั้งเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรม จะเข้ามามีส่วนในฐานะผู้ลงทุนสร้างผลงานศิลปะแบบถาวรของศิลปินรุ่นใหม่ จัดวางตามมุมเมืองต่าง ๆ ในภูเก็ต โดยจะมีโครงการให้ศิลปิน หรือเยาวชนผู้สนใจวาดแบบ ชิ้นงานประติมากรรม โดยสะท้อนแนวคิด ทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรืออื่น ๆ แล้วคัดเลือกแบบที่ชนะการประกวดโดยให้ทางกลุ่มเอกชน หรือผู้ประกอบการโรงแรมมีส่วนร่วมคัดเลือก พร้อมสนับสนุนการสร้างประติมากรรม เพื่อวางตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต เป็นเครื่องหมายแสดงความภากภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัด Thailand Biennale Phuket 202 การจัดงานครั้งนี้จะยิ่งตอกย้ำให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวต้นแบบด้านการใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นพลัง ซอฟท์ เพาเวอร์ นำเสนอการท่องเที่ยวเมืองไทยให้โดดเด่นเติบโตสูงยิ่งขึ้นต่อไปในเวทีโลก -เรื่องโดย เพ็ญรุ่งใยสามเสน