ก.ท่องเที่ยวลุยควิกวินท่องเที่ยว6เดือนปี67ปรับใหญ่3เรื่อง

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ลุยต่อ IGNITE THAILAND TOURISM” เปิดแผนควิก วิน 3-6 เดือนปี67 ปรับโฉมใหม่ เรื่อง “รื้อเว็บไซต์ ททท.” เปลี่ยนชื่อVisitThailand แจ้งเกิด ASEAN Pass เลิกเมืองรองทำเมืองน่าเที่ยว 55 จังหวัด

  • กระทรวงท่องเที่ยวเปิดควิก วิน IGNITE Thailand Tourism 3-6เดือนปี’67
  •  ปรับจุดขาย คอนเทนท์ ผนึกแอร์ไลน์บูมอาเซียน เดินหน้าปั้นเวิลด์อีเวนต์
  • ประกาศปี’68 ท่องเที่ยวไทยต้องปังกวาดรายได้ในตลาดโลก

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินหน้า “IGNITE THAILAND TOURISM” ขับเคลื่อนทันทีโดยใช้ 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1.เพิ่มประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว 2.Must Do in Thailand 3.เมืองหลักและเมืองรอง 4.HUB of ASEAN 5.World Class Event Hub ซึ่งสกัดมาจากเวิร์คช้อปนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นโยบายที่มีรายละเอียดเห็นภาพการดำเนินงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำตอบโจทย์รัฐบาลตามยุทธศาสตร์ Quick Win ระยะ 3 เดือน และ 6 เดือนปี 2567 ทำให้เกิดเป็นรูปก่อนจากสองกลยุทธ์ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 

กลยุทธ์แรกนโยบายความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ปฏิรูปบริการด้วยเทคโนโลยี นำร่องเรื่องแรก ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้มารวมศูนย์กลางไว้ที่ 1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว เบอร์เดียวเท่านั้น ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์อื่น ๆ ได้ทั้งหมด ออกแบบเป็นสื่อสารได้ 5 ภาษา มอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะต้องไปประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

กลยุทธ์สอง Up Level ประสบการณ์ที่เหนือกว่า สร้างแรงใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อเลือกเมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางแล้ว ประเทศไทยเองก็จะพลิกโฉมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล วิธีการเดินทาง ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดความประทับใจตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเสร็จสิ้นการเดินทางกลับประเทศไปแล้ว ต้องทำเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ

เรื่องที่ 1 รื้อระบบเว็บไซต์การท่องเที่ยว ใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของนักท่องเที่ยวทั่วโลก อาจใช้ชื่อ VisitThailand แทนเว็บททท.ปัจจุบัน www.Tourismthailand.org  ซึ่งใส่รายละเอียดปะปนกันไว้หายอย่างทั้งคอร์ปอเรตองค์กร ไม่ได้ให้เนื้อหาที่นักท่องเที่ยวอยากรู้ และเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่สะดวก การยกเครื่องเว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศไทยชุดใหม่ต้องพุ่งเป้านำเสนอคอนเทนท์สำคัญ 3 เรื่อง คือ 1.แพกเกจการท่องเที่ยวเมืองไทย 2.สินค้าทางการท่องเที่ยว 3.ลิงค์ไปสู่สินค้าเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเครือข่ายอื่น ๆ ได้สะดวก คล่องตัว 

เรื่องที่ 2 ร่วมกับสายการบินนานาชาติ จะนำการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเมืองไทย ขึ้นไปไว้บนเครื่องบินที่เข้าออกเมืองไทย ได้มากกว่าปัจจุบัน ทาง รมว.สุดาวรรณ ได้นำเสนอ IGNITETHAILAND TOURISM 5 กลยุทธ์ ขั้นต้นเน้น 2 กลยุทธ์เป็นโหมดหลัก คือ โหมดที่ 1 แนวทางการแก้ปัญหา ตั้งแต่ “ก่อน-ระหว่าง-หลัง” การเดินทางตามเส้นทางของนักท่องเที่ยวตลอดทริป ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เป็นอุปสรรคกับนักท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย เช่น เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางไม่เพียงพอทำให้ต้องรอคิวนาน หรือแท็กซี่สนามบินสื่อสารไม่ตรงทำให้เกิดปัญหาการเอาเปรียบหลอกลวงนักท่องเที่ยว และอื่น ๆ โหมดที่ 2 Up Level สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า ด้วยการพลิกโฉมบริการเดินทางใหม่ทั้งหมด  

ต่อเนื่องกับกลยุทธ์ HUB of ASEAN จะทำแพกเกจตั๋วโดยสารเครื่องบิน ASEAN PASS อยู่ในแผนเร่งด่วน 6 เดือนนี้โดยจะใช้ประโยชน์จากสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศซึ่งมีประกาศฟรีวีซ่าอยู่แล้วทั้งไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเป็นวงกลมในอาเซียนได้ ตามข้อเสนอของสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย เปิดให้ใช้ตั๋วโดยสารเครื่องบินเดินทางได้ไม่อั้นเช่นเดียวกับ SWISS PASS ของยุโรป หรือ JR PASS ของญี่ปุ่น จะทำให้เกิดนโยบายใหม่ขึ้นในไทยตามยุทธศาสตร์ ASEN Single Destination จากนี้ไปจะมีทีมไปหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดช่องทางการใช้จ่ายเงินผ่านแอพลิเคชั่นเป็นสกุลเงินแลกเปลี่ยนกันได้ 

นายธเนศวร์กล่าวว่า หากโครงการ ASEAN PASS เริ่มขับเคลื่อนจะเป็นประโยชน์มากกับการเดินทางได้อย่างความรื่นไหลระหว่างอาเซียนเติบโตเพิ่มขึ้น เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก สามารถปูพรมเชื่อมโยงนโยบายท่องเที่ยวต่อปี 2568 การท่องเที่ยวจะต้องปังมากสุด เพราะเส้นทางการหลอมรวมคอนเทนท์กว่าจะมาเป็น IGNITE THAILAND TOURISM นั้นต้องขอบคุณทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และหน่วยงานสำคัญ ๆ เพื่อผลักดันให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

สำหรับเครื่องมือหลักที่จะใส่เข้าไปเพื่อให้นโยบาย IGNITETHAILAND TOURISM ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมในปี 2568 คือกลยุทธ์ Must Do in Thailand เทรนด์ใหม่ จะโชว์พลัง “ซอฟท์ พาวเวอร์” สินค้าท่องเที่ยวเข้ามาขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ นำโดยอาหารไทย มวยไทย วัฒนธรรมไทย แฟชั่นผ้าไทย  และอื่น ๆ ทำให้เชื่อมกับการท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด

เรื่องที่ 3 จะยกเลิกการใช้โครงการเมืองรองเป็น “เมืองน่าเที่ยว” ใช้เมืองยอดนิยมพื้นที่หลักเชื่อมเส้นทางสู่ใกล้เคียง เช่น เส้นทาง ล้านนา คัลเจอร์ เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง ส่วนกลยุทธ์สุดท้าย เวิลด์ คลาส อีเวนต์ ฮับ ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศมาตั้งแต่แรก ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำมาขยายผลดึงอีเวนต์ทางด้านกีฬา ไมซ์ดึงการประชุมและจัดเอ็กซิบิชั่นขนาดใหญ่ก็เป็นเวิลด์อีเวนต์ได้เช่นกัน โดยจะหารือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อีกครั้ง 

แล้วปี 2568 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะนำพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยก้าวสู่ตลาดโลกแบบปังมากที่สุดต่อไป -เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน