ก.ท่องเที่ยว ถกชิซุโอกะ ญี่ปุ่น ใช้โมเดล ICOI ปั้นไทยสปาทาวน์

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จับเข่าคุยผู้บริหาร “ชิซุโอกะ” นำโมเดล ICOI project (Izu Health Care Onsen Innovation Project) แนะนำไทยยกระดับ “แหล่งน้ำพุร้อน” สู่เมืองสปาทาวน์ โหมขายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพWellness Tourism บูมธุรกิจ ดึงรายได้เข้าชุมชนทั่วไทย

  • กระทรวงท่องเที่ยวผนึกชิซุโอกะ ญี่ปุ่น เร่งสานฝันยกระดับไทยสู่ “เมืองสปาทาวน์”
  • นำร่องแลกเปลี่ยนขั้นตอนพัฒนาสู่การขยายตลาด การลงทุน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นำผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากจังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาไทย ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมทั้งหารือร่วมกันกับสโมสรน้ำพุร้อนไทย และสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ทางกระทรวงต้องการสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและเมืองพี่เมืองน้องใน “มิติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : Wellness Tourism” โดยเน้นความร่วมมือและสนับสนุนการท่องเที่ยวร่วมกันระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับแหล่งน้ำพุร้อนไทยสู่เมืองสปาน้ำพุร้อน หรือ Hot Spring Spa Town และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน หลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองซึ่งมีความพร้อมนำเสนอเมืองสปาทาวน์แบบเดียวกับญี่ปุ่น

รมว.สุดาวรรณ กล่าวว่าปี 2567 รัฐบาลไทยได้มีนโยบายสำคัญมุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Wellness Tourism) ซึ่งทั่วโลกมีเทรนด์การเติบโตและกำลังขยายตัวต่อเนื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสดังกล่าว เนื่องจากไทยมีแหล่งน้ำพุร้อนทั่วประเทศ เช่น 1.น้ำพุร้อนเค็ม จังหวัดกระบี่ ซึ่งในโลกนี้มีเพียงไม่กี่แห่ง สามารถนำมาต่อยอดสู่การบำบัดสุขภาพได้ 2.น้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อุดมด้วยแร่ธาตุหลายชนิด อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชน จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจและชุมชน ร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว ขยายวันพัก และเพิ่มการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นได้

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับทางคณะผู้บริหารระดับสูงจากจังหวัดชิซุโอกะ ได้นำโมเดล ICOI project (Izu Health Care Onsen Innovation Project) มาแบ่งปันองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เชื่อมต่อความร่วมมือที่จะช่วยกันยกระดับสินค้า บริการ รวมทั้งส่งเสริมตลาดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงเองก็ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาน้ำพุร้อนในแหล่งที่มีศักยภาพ เริ่มต้นจากการวางผังแม่บทนำปูพรมสู่การพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของทรัพยากร และกระจายรายได้การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้หารือกันเชิงนโยบาย ควบคู่การสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการ การตลาด การลงทุน เพื่อสนับสนุนแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยและญี่ปุ่นในระยาวต่อไป -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน