ททท.ตีปีกตรุษจีนปี 67 ท่องเที่ยวโกย 3.4 หมื่นล้าน โต 29%

ททท.มั่นใจตรุษจีนปี’67 เงินสะพัดกว่า 34,390 ล้านบาท คาด “ทัวร์จีน” ตลาดเดียวหอบเงินเข้าไทย 6,213 ล้านบาท ยอดนักท่องเที่ยวแตะ 1.5 แสนคน โต 335% ด้านรัฐบาลจีนเริ่มแล้วเพิ่มความสะดวกต่างชาติ 5 มาตรการ

  • ไทยตีปีกตรุษจีนปี’67 ตลาดในและต่างประเทศแห่ใช้เงินเที่ยวไทยโต 29%
  • หวังโกยทัวร์เชื้อจีน 3 ตลาดใหญ่  “จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน” เที่ยว 10 วัน เฉียด 2 แสนคน
  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มแล้ว 5 มาตรการเปิดรับต่างชาติ

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ประเมินสถานการณ์ตลอดเทศกาลตรุษจีน ระยะเวลาประมาณ 10 วัน ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2567 เมืองไทยจะมีรายได้สะพัดทั่วประเทศจากนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติรวมถึง 34,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 29% มาจาก “ตลาดต่างประเทศ” 28,390 ล้านบาท เพิ่ม 36% จำนวนนักท่องเที่ยวรวม 995,000 คน เพิ่มขึ้น 34% ประเมินเฉพาะนักท่องเที่ยว “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เพียงตลาดเดียวจะทำได้ถึง 6,213 ล้านบาท ขณะที่ “ตลาดในประเทศ” คาดจะมีคนไทยเชื้อสายจีนใช้จ่ายเงินช่วงตรุษจีนรวมกว่า 6,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 % จากจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 2 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แนวโน้มการท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนในเมืองไทยปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักจาก 3 ตลาดใหญ่ รวมทั้งสิ้น 195,825 คน เพิ่มขึ้นกว่า 137 % แบ่งเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีน 150,295 คน เพิ่มมากที่สุด 335 % จากมาตรการวีซ่าฟรีของรัฐบาลไทย ฮ่องกง 22,830 คน ไต้หวัน 22,700 คน

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในภูเก็ตช่วงฤดูเดินทางท่องเที่ยวไฮซีซันและใกล้เทศกาลตรุษจีนพบสถิติการจองห้องพักล่วงหน้าสูงขึ้นมากพอสมควร ผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณริมชายหาดระดับ 4-5 ดาว รายงานยอดจองที่พักทำได้มากกว่า 90 % และถึงแม้จีนจะยังไม่กลับมาเข้ามาสูงเท่ากับปี 2562 แต่ตรุษจีนปี 2567 ก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย 5% ส่วนตลาดต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเที่ยววต่อเนื่องในภูเก็ตยังคงเป็น ตะวันออกกลาง และยุโรปอย่าง รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนียมอลโดวา อาเซอร์ไบจาน และอื่น ๆ

ทั้งนี้ มีรายงานจากจีนศึกษา ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นมา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนใช้ระเบียบปฏิบัติใหม่อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ต่างชาติเดินทางเข้าไปยังจีนเพื่อศึกษาต่อ ท่องเที่ยว โดยพร้อมมอบบริการที่ดีขึ้น เปิดกว้างในระดับสูง และส่งเสริมการพัฒนาการบริการระดับสูง 5 มาตรการ ได้แก่ 1. ผ่อนคลายเงื่อนไขการยื่นขอวีซ่าในด่านเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าจีน หากต้องการเร่งด่วน แต่ไม่มีเวลายื่นขอวีซ่าในต่างประเทศจะสามารถยื่นขอวีซ่าตรงบริเวณด่านเข้าเมืองได้ พร้อมแสดงหนังสือเชิญและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ต่างชาติสามารถต่อเปลี่ยนเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง และสนามบินศูนย์กลางอื่น ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ โดยมีถึง 9 สนามบินนานาชาติ รวมปักกิ่งโส่วตู ปักกิ่งต้าซิง เซี่ยงไฮ้ผู่ตง หางโจวเซียวซาน เซี่ยเหมินเกาฉี กว่างโจวไป๋หยุน เซินเจิ้นเป่าอัน เฉิงตูเทียนฝู่ และซีอานเสียนหยาง

3. ชาวต่างชาติในจีนสามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่า เปลี่ยน และออกวีซ่าใหม่ได้จากสถานที่ใกล้สุด เมื่อเดินทางมาจีนช่วงเวลาสั้น เพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ใช่การทูตและเป็นทางราชการ เช่น ความร่วมมือทางการค้า เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนการลงทุนและการประกอบธุรกิจ เยี่ยมญาติ การท่องเที่ยว 4. ชาวต่างชาติในจีนที่ต้องเดินทางเข้าออกหลายครั้งสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าซ้ำได้ ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและสมเหตุสมผล จะสามารถยื่นขอวีซ่าซ้ำที่มีผลบังคับใช้จากองค์กรบริหารกิจการเข้าออกเมืองของหน่วยงานตุลาการพร้อมหนังสือเชิญและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ลดเอกสารยื่นขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติในจีน เมื่อยื่นขอวีซ่า หากสืบค้นได้ถึงบันทึกการลงทะเบียนที่พัก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูล จะได้รับยกเว้นตรวจสอบเอกสารรับรองกระดาษที่เกี่ยวข้อง และชาวต่างชาติในจีนที่ยื่นขอวีซ่าประเภท “การเยี่ยมญาติระยะสั้น ” สามารถใช้คำยืนยันเครือญาติจากผู้เชิญแทนหลักฐานเครือญาติได้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้การเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนไทย นำโดยรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท.หน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ประตูเข้าประเทศสนามบินนานาชาติหลักอย่างสุวรรณภูมิ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนำเงินเข้ามาใช้จ่าย ส่วนรัฐบาลจีนได้ประกาศเปิดกว้างต้อนรับต่างชาติด้วยเช่นกันนำร่องด้วย 5 มาตรการดังกล่าว -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน