ด่วน!! นายกฯเศรษฐา-รมว.สุดาวรรณ สั่งการททท. 3 ส่วน 4 เรื่อง

นายกฯ เศรษฐา สั่งการด่วน! เทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกหน่วยดูแลท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์คลื่นลมแรง เน้นทำ 3 ส่วน ป้องกันภาพลักษณ์เสียหาย

  • นายกฯ เศรษฐา สั่งด่วนช่วงหยุดยาวปีใหม่ เที่ยวอ่าวไทยเตรียมแผนปลอดภัยรับมือคลื่นลม
  • รมว.สุดาวรรณย้ำข้อสั่งการนายกฯ ถึง ททท. 4 เรื่อง “ตลาด-55 เมืองรอง-ทัวร์ยั่งยืน-จัดพื้นที่รับ ครม.สัญจรระนอง”

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการด่วนวันนี้ 22 ธันวาคม 2566 ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รีบดำเนินการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่รอบฝั่งทะเลอ่าวไทย ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สภาพอากาศ เพราะขณะนี้เป็นช่วงทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบดูแล ป้องกัน ครบตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ระบบสัญญาณเตือนภัย 2.เข้มงวดด้านการกำกับดูแลจำนวนผู้โดยสารทางเรือท่องเที่ยวไม่ให้บรรทุกคนเกินอัตราที่กำหนด 3.เตรียมชูชีพบนเรือและสภาพเรือให้พร้อมบริการ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวด อย่าให้กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวมาทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศทั้งตลอดการเดินทางเทศกาลปีใหม่ และตลอด 365 วัน ปี 2567

รมว.สุดาวรรณ กล่าวว่า ล่าสุดยังได้ประชุมติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมกับรับฟังทิศทางการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยได้กำชับพร้อมสั่งการ ททท.เร่งดำเนินการอย่างชัดเจนตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องครบทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 กำหนดทิศทางดำเนินการด้านตลาดท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2567 ทั้งด้านตลาดต่างประเทศ และตลาดในประเทศ ต้องเห็นผลงานตามเป้าหมายของรัฐบาลนำรายได้เข้าประเทศให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาทขึ้นไป

เรื่องที่ 2 เดินหน้าส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 55 เมืองรอง ตลอดปี 2567 ซึ่งเป็นแผนงานเร่งด่วนที่จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เรื่องที่ 3 วางยุทธ์ศาสตร์เดินหน้าแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) สนอดคล้องตามหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ยั่งยืนหรือ SDG :Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ

เรื่องที่ 4 มอบหมายผู้บริหาร ททท. เตรียมการรองรับการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดระนองต้อนรับศักราชใหม่วันที่ 23 มกราคม 2567

รมว.สุดาวรรณ ย้ำว่า ททท. เป็นองค์กรหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันและขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการตลาดท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีบุคคลากร ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงมาก ทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน สามารถนำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเติบโตตามเป้าหมายได้ในอนาคตอย่างมั่นคงแข็งแรง – เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน