โพลล์ชี้ปีใหม่คน กทม. เปย์เที่ยวไทยถึงหมื่น นำโด่ง 5 จังหวัด

“บ้านสมเด็จ” เปิดโพลล์คนกรุงเทพฯ วางแผนเที่ยวปีใหม่ทั่วไทยใช้เงิน 5,000- 10,000 บาท/คน เลือกพักโรงแรม/รีสอร์ต/โฮมสเตย์ พิกัดฮ็อต 5 ภาค

  • เปิดโพลล์ คน กทม.เตรียมเที่ยวปีใหม่ในเมืองไทย พร้อมเปย์คนละ 5,000-10,000 บาท
  • ตอกย้ำเป้าหมาย ททท. 11 วัน จากคริสต์มาสถึงปีใหม่ท่องเที่ยวทำเงินสะพัด 54,400 ล้านบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เปิดเผยว่าผลการสำรวจเรื่องการท่องเที่ยวและของฝาก ช่วงเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งมีวันหยุดราชการและเป็นช่วงเวลาการส่งท้ายปีเก่า ตามที่รัฐบาลประกาศวันหยุดปีใหม่ต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่าง 29 ธ.ค.2566-1 ม.ค.2567 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ จึงได้ทำสำรวจคนกรุงเทพฯ นิยมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เลือกจุดมุ่งหมายที่พัก และการใช้จ่ายเงิน ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือ บ้านสมเด็จโพลล์ ในฐานะศูนย์สำรวจความคิดเห็น จึงได้นำร่องทำโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมข้อกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 1,156 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลช่วง 9 – 13 ธันวาคม 2566 โดยใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กับเกณฑ์ประชากรเกิน 100,000 คน ต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% จากการใช้ 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ได้ข้อมูลสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “พฤติกรรมวางแผนใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ” อันดับ 1 ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท มีประมาณ 71.1% อันดับ 2 น้อยกว่า 5,000 บาทมีประมาณ 22.8% อันดับ 3 ใช้เงินท่องเที่ยวเกิน 10,000 บาทขึ้นไป มีประมาณ 6.1% พร้อมทั้ง “จะเลือกหาที่พักท่องเที่ยวในประเทศ” อันดับ 1 โรงแรม 56% อันดับ 2 รีสอร์ท 27.7% อันดับ 3 โฮมสเตย์ 16.3%

ตลอดช่วงวันหยุดปีใหม่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ตอบแบบสำรวจระบุจะเลือกไปตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกระจายแต่ละภาคดังนี้
อันดับ 1 ภาคเหนือ 22.1% อันดับ 2 ภาคกลาง 19.5% อันดับ 3 ภาคตะวันตก 18.3% อันดับ 4 ภาคตะวันออก 18.2% อันดับ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.7% อันดับ 6 สุดท้าย ภาคใต้ 6.2% ในแต่ละภาคนิยมไปเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ 5 อันดับแรก ประกอบด้วย
“ภาคเหนือ” อันดับ 1 เชียงใหม่ 42.4% อันดับ 2-5 คือ แม่ฮ่องสอน 39.7% พะเยา 37.1% เชียงราย 33.8% และจังหวัดแพร่ ร้อยละ 30.6%
“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับ 1 ขอนแก่น 32.4% อันดับ 2-5 คือ นครราชสีมา 30.6% นครพนม 28.3% บึงกาฬ 27.4% และบุรีรัมย์ 27.3%
“ภาคตะวันออก” อันดับ 1 ระยอง 40.1% อันดับ 2-5 คือ ฉะเชิงเทรา 37.9% ชลบุรี 36.6% จันทบุรี 32.4% และตราด 31.1%
“ภาคตะวันตก” อันดับ 1 เพชรบุรี 46.1% อันดับ 2-5 คือ กาญจนบุรี 43.4% ราชบุรี 43.3% จังหวัดตาก 36.6% และประจวบคีรีขันธ์ 26%
“ภาคกลาง” อันดับ 1 พระนครศรีอยุธยา 29.8% อันดับ 2-5 คือ นครสวรรค์ 28.5% เพชรบูรณ์ 28.4% พิจิตร 27.6% และพิษณุโลก 27.4%
“ภาคใต้” อันดับ 1 คือ กระบี่ 33.4% อันดับ 2-5 คือ นครศรีธรรมราช 29.3% ภูเก็ต 28.9% พังงา 26.4% และชุมพร 25.3%

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2567 ททท.คำนวณรวม 11 วัน เริ่มตั้งแต่คริสต์มาส วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ต่อเนื่องถึงปีใหม่ 1 มกราคม 2567 ประเมินจะมีนักท่องเที่ยวตลาดในและต่างประเทศใช้เงินเดินทางพักผ่อนกระจายทั่วประเทศรวม 54,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 45% โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปีใหม่ จะมีสูงถึง 1.18 ล้านคนเพิ่มขึ้น 56 % สร้างรายได้ 41,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% แนวโน้มเดือนธันวาคมนี้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศบริการด้วยจำนวนที่นั่งมากถึง 3.7 ล้านที่นั่ง 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เอเชียตะวันออกและอาเซียน คือสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกงเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย กับตะวันออกกลาง เช่น กาตาร์ และทวีปไกลจากสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย สาธารณรัฐเช็กตุรกี อุซเบกิสถาน และแถบอเมริกาอย่าง แคนาดา -เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน