ญี่ปุ่นเปิดใหม่ เช็คอินนอกสนามบินคันไซ รับเอ็กซโป 2025

แอร์พอร์เตอร์ อิงค์ ผนึกเอ็มยูไอซี คันไซ ญี่ปุ่นเปิดระบบบริการใหม่ “เช็คอินนอกสนามบิน” นำร่องที่คันไซ จับมือเจแปนแอร์ไลน์ส ทดลองสำเร็จแล้ว วางแผนขยายใช้กับสายการบินทั่วเอเชีย เตรียมรับนักเดินทางทั่วโลกงาน “เอ็กซโปโอซาก้า คันไซ 2025

  • 2 พันธมิตรญี่ปุ่นเปิดบริการใหม่ครั้งแรกเช็คอินนอกสนามบินคันไซทดสอบกับ JAL สำเร็จแล้ว
  • เล็งพัฒนาระบบติดตั้งในโรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ รองรับนักเดินทางต่างชาติไหลเข้าญี่ปุ่น

แอร์พอร์เตอร์ อิงค์ รายงานว่า ได้จัดมือกับเอ็มยูไอซี คันไซ (MUIC Kansai) หรือศูนย์นวัตกรรมคันไซ/Kansai Innovation Center เปิดระบบใหม่ให้บริการเช็คอินนอกสนามบินครั้งแรกในญี่ปุ่น นำร่องที่ “ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ” เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการกระเป๋าเดินทางผู้โดยสารขาออก สามารถจัดส่งสัมภาระกระเป๋าจากโรงแรมที่พักหรือจุดที่กำหนดส่งตรงไปยังสนามบินต้นทางของญี่ปุ่น แล้วนำส่งต่อไปยังสนามบินปลายทางในต่างประเทศได้อย่างสะดวกถูกต้องปลอดภัย

ขณะนี้ได้ทดสอบระบบสาธิต (PoC) บริการใหม่นี้กับผู้โดยสารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ หรือ JAL ที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติคันไซไปแล้วประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทางแอร์พอร์เตอร์กับเอ็มยูไอซี คันไซ ในอนาคตเตรียมเดินหน้านำบริการดังกล่าวทำร่วมกับสายการบินใหญ่ทั่วเอเชียที่มีนักเดินทางต่างชาติมาเยือนญี่ปุ่นมักใช้บริการอยู่บ่อย ๆ จำนวนมาก สร้างประสิทธิภาพที่ดีแก่นักท่องเที่ยวด้วย

สำหรับบริการใหม่เช็คอินนอกท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น จะสร้างประโยชน์กับการเดินทางของคนทั่วโลกที่เดินทางเข้าออกญี่ปุ่น 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย

เรื่องที่ 1 แอร์พอร์เตอร์ให้บริการจัดส่งสัมภาระในวันเดียวกันระหว่างสนามบินกับโรงแรม แล้วขยายต่อไปยังสนามบินนานาชาติเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารเดินตัวเปล่าโดยไม่ต้องแบกสัมภาระจากโรงแรมไปยังสนามบินปลายทางในต่างประเทศด้วย

เรื่องที่ 2 นำบริการจัดส่งสัมภาระในวันเดียวกันของแอร์พอร์เตอร์ มารวมเข้ากับบริการเช็คอินออนไลน์ของสายการบินต่าง ๆ ด้วยขั้นตอนขึ้นเครื่องเป็นดิจิทัล ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวยาวอีกต่อไป

เรื่องที่ 3 ในปี 2568 ทางเมืองโอซาก้าได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดเอ็กซ์โปรายการใหญ่คือ “Expo 2025 Osaka, Kansai” ดังนั้นทางโอซาก้าจึงวางแผนเริ่มทดสอบระบบสาธิตก่อนเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2566 กับผู้โดยสารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ เพื่อยืนยันและพิสูจน์การปฏิบัติงานบริการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

ขณะเดียวกันทั้ง “แอร์พอร์เตอร์และเอ็มยูไอซี คันไซ” ได้ประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในอนาคตรองรับไว้ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 มีแผนยกระดับบริการตั้งเป้าขยายตัวเต็มรูปแบบ ต้อนรับมหกรรมเอ็กซ์โป 2025 โอซาก้า คันไซ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มขยายความร่วมมือกับสายการบินหลักทั่วเอเชียที่มีต่างชาติเลือกใช้บริการเข้ามายังญี่ปุ่น

ส่วนที่ 2 ตั้งเป้าพัฒนาอุปกรณ์รองรับบริการนี้โดยเฉพาะ เพื่อนำไปติดตั้งในโรงแรม สถานี และสถานที่อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารเช็คอินสัมภาระ ที่จุดให้บริการต่าง ๆ ภายในเมืองได้ ช่วยเช็คอินสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง ณ จุดที่ให้บริการได้อย่างคล่องตัว -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน