นายกฯถกท่องเที่ยวหา Brand Ambassador เจาะตลาดจีนเพื่อภาพลักษณ์ใหม่

นายกฯเรียกถกท่องเที่ยวหา Brand Ambassador หรือ Influencers เจาะตลาดจีนเพื่อภาพลักษณ์ใหม่ ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการเดินทาง

  • เตรียมมาตรการเร่งรัดการท่องเที่ยวระยะสั้น
  • ในช่วงเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  • สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

วันนี้ (12 กันยายน 2566) ห้องรับรองพิเศษ 205 อาคารรัฐสภา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อหารือมาตรการเร่งรัดการท่องเที่ยวระยะสั้น ในช่วงเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

โดยในที่ประชุมได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย (Ease of Travelling) ร่วมกับมาตรการการดูแลและรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว เพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Brand Ambassador หรือ Influencers สำหรับตลาดจีนเพื่อภาพลักษณ์ใหม่ การบูรณาการตลาดแบบพุ่งเป้ากับ Online Travel Agency (OTA) และการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Experience Tourism) ในลักษณะการเชื่อมโยงเมืองหลักสู่การท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งของประเทศไทยและประเทศจีน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงมาตรการระยะสั้นเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งระยะกลาง และระยะยาว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างเอกลักษณ์ กระแสความนิยมในประเทศไทย

ทั้งนี้ ในตอนท้ายของการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยได้แก่ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อพิจารณาร่วมกันถึงแนวทางการทำงานเพื่อบริหารสถาณการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนไทยมั่นใจ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างดีที่สุด