“พิพัฒน์” ห่วงใยแรงงานไทยจากเหตุแผ่นดินไหว-สึนามิในญี่ปุ่น

“พิพัฒน์” ห่วงแรงงานไทยจากเหตุแผ่นดินไหว-สึนามิในญี่ปุ่น กำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ด้านปลัดแรงงานเผยยังไม่พบแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต

  • เผยมีแรงงานไทยในญี่ปุ่น จำนวน 17,307 คน มีที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยจำนวน 139 คน ทุกคนยังปลอดภัย
  • แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
  • หมายเลขฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือโทร 080-3153-9700, 090–6537-0340

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.6 แมกนิจูด โดยมีศูนย์กลางในพื้นที่เขตโนโตโจ จังหวัดอิชิคาวะ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น ซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 526 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 1 ม.ค.67 เวลาประมาณ 16.16 น. ตามเวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่า อาจเกิดคลื่นสึนามิ ความสูง 3-5 เมตร ตามมานั้น ทันทีที่ทราบข่าวในเรื่องนี้ ตนมีความห่วงใยแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จึงได้กำชับให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประกาศแจ้งเตือนให้แรงงานที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยที่สุด

“ในเบื้องต้น ผมได้รับรายงานจาก น.ส.สดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นว่า ขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศให้เฝ้าระวังการเกิดคลื่นสึนามิในทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นแล้ว แต่อย่างไรก็ดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง ทางการญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนให้ชาวประมงใช้ความระมัดระวังในการออกเรือ รวมทั้งในช่วงสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ 2-3 วันข้างหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังให้เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่จะยังคงมีตามมาเป็นระยะ หรือ aftershocks” นายพิพัฒน์ กล่าว

นายพิพัฒน์ กล่าวด้วยว่า ได้กำชับให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึง ประสานกับองค์กรต่างๆ ที่ทำหน้าที่ดูแลแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้แจ้งเตือนผู้ฝึกปฏิบัติงาน/แรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าว และร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่าปัจจุบัน มีแรงงานไทยในญี่ปุ่น จำนวน 17,307 คน จำแนกเป็น แรงงานทักษะเฉพาะ 2,580 คนแรงงานที่มีฝีมือ 5,302 คน และผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค 9,425 คน โดยมีแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยo/เฝ้าระวัง จำนวน ทั้งสิ้น 139 คน จำแนกเป็นในพื้นที่ จังหวัดอิชิกาวะ 72 คน จังหวัดฟูกูอิ 13 คน จังหวัดนีกาตะ 24 คนจังหวัดยามากาตะ 8 คน และจังหวัดโทยามะ 22 คน ซึ่งแรงงานไทยทุกคนยังปลอดภัย

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ฝึกงาน/แรงงานไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ หมายเลขฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน: 080-3153-9700, 090–6537-0340 Line ID : labourhotline1, labourhotline2 รวมถึง Inbox ทาง Messenger ของ Facebook สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

“จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ขอให้ครอบครัวของแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นมั่นใจได้ว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและพร้อมให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ และขอให้ประชาชน ผู้ฝึกปฏิบัติงาน และแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าว ดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด” นายไพโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏรายงานผู้ฝึกงาน/แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีเพียงผู้ฝึกงาน/แรงงานไทยบางรายในจังหวัดอิชิกาวาได้รับผลกระทบจากกรณีไฟฟ้าดับและมีปัญหาระบบการสื่อสารในช่วงเมื่อวันที่1 ม.ค.67 ที่ผ่านมา