รถไฟสายสีเหลือง ปรับแผนเดินเหตุอุปกรณ์ร่วง-ลดค่าโดยสาร 20%

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ปรับรูปแบบเดินรถชั่วคราว หลังชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวจ่ายไฟถูกกระแทก พร้อมประสานงานขสมก.จัดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ตามแนวเส้นรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

  • เผยตรวจเบื้องต้น พบแผ่นเหล็กที่ติดตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของทางวิ่งมีการเลื่อนออกจากตำแหน่ง
  • ประกาศปรับแผนการเดินรถ ตั้งแต่ 29 มี.ค.นี้ พร้อมลดอัตราค่าโดยสาร 20% ตลอดเส้นทาง
  • สถานีหัวหมาก – สถานีศรีเอี่ยม ต้องรอขบวนรถนานกว่าปกติ แนะผู้โดยสารกรุณาเผื่อเวลา

วันนี้ (29 มี.ค.67) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เปิดเผยถึงการปรับแผนเดินรถไฟฟ้า จากกรณีชิ้นส่วนอุปกรณ์ ตัวจ่ายไฟถูกกระแทกว่า หลังเกิดเหตุทุกหน่วยงาน ทั้งตัวแทนจากกระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางราง, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและ EBM ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ และแนวทางการป้องกัน โดยได้หยุดให้บริการในวันที่ 28 มี.ค.67

ทั้งนี้ ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า แผ่นเหล็ก (Finger Plate) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของทางวิ่ง (Expansion Joint) ได้มีการเลื่อนออกจากตำแหน่ง เมื่อขบวนรถเคลื่อนที่ผ่าน ทำให้แผ่นเหล็กดังกล่าวเคลื่อนตัวไปกระแทกรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหลุดออกจากตำแหน่งระหว่างสถานีกลันตัน (YL12) – สถานีศรีอุดม (YL16)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการหยุดให้บริการได้ทำการตรวจสอบการจับยึด และตำแหน่งของแผ่นเหล็กดังกล่าวตลอดเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการเปิดให้บริการในวันถัดไป สำหรับการป้องกันในอนาคต EBM ได้ประสานงานไปยังผู้ผลิต และออกแบบอุปกรณ์จับยึดดังกล่าว เพื่อหาแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย จึงปรับแผนการเดินรถ ตามเส้นทาง และความถี่ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.67 เป็นต้นไป พร้อมกับปรับลดอัตราค่าโดยสาร 20% ตลอดเส้นทางให้กับผู้โดยสาร จนกว่าจะกลับมาให้บริการเดินรถได้ตามปกติ (สำหรับผู้ที่ถือบัตรแรบบิท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร เพื่อขอรับส่วนลดค่าโดยสาร)

ส่วนการปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราว มีดังนี้ คือ สถานีลาดพร้าว (YL01) – สถานีหัวหมาก (YL11) เดินรถปกติและมีความถี่ในการเดินรถ 10 นาที/ขบวน และช่วงเวลาเร่งด่วน 5 นาที/ขบวน

สถานีศรีเอี่ยม (YL17) – สถานีสำโรง (YL23) เดินรถปกติ และความถี่ในการเดินรถ 10 นาที/ขบวน ส่วนสถานีหัวหมาก (YL11) – สถานีศรีเอี่ยม (YL17) ความถี่ในการเดินรถ 25 นาที/ขบวน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางช่วงสถานีหัวหมาก (YL11) – สถานีศรีเอี่ยม (YL17) ต้องรอขบวนรถนานกว่าปกติ ผู้โดยสารกรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องเส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ประสานงานไปยังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารสาธารณะ รับ – ส่งผู้โดยสาร ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง และทางขสมก. ได้เพิ่มจำนวนรถ ไว้ให้บริการในช่วงเช้าอีกประมาณ 10 – 15 คัน และช่วงเย็นประมาณ 10 คัน โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หลุดร่วงลงพื้นที่ถนน และมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ ได้ประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯ กราบขออภัยในความไม่สะดวกกับเหตุขัดข้องในครั้งนี้