เพิ่มเวลาเทรดหุ้น!!

ตลาดหุ้น ไทย
ภาวะตลาดหุ้นไทย

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2566 นี้เป็นต้นไปที่นักลงทุนจะมีเวลาเทรดหุ้นได้มากขึ้น เนื่องจากตลาดทุนทั้ง 3 ตลาด คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ SET ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะขยายเวลาทำการซื้อขาย โดยเปิดให้ซื้อขายช่วงบ่ายเร็วขึ้น 30 นาที 

​ เวลาซื้อขายใหม่สำหรับภาคบ่ายของ SET กับ mai จะเริ่มตั้งแต่ 14.00 ถึง 16.30 น.  ส่วนช่วงเวลาซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre-Opening Period) ของภาคบ่าย ก็จะเขยิบเร็วขึ้นเป็น 13.30 – 14.00 น. 

สำหรับ TFEX จะขยายเวลาทำการซื้อขายในช่วงกลางวันสำหรับสินค้ากลุ่ม Equity Futures & Options, Currency Futures และ Interest Rate Futures โดยเวลาทำการซื้อขายช่วงบ่าย(Afternoon Session) ที่ปรับใหม่จะเป็น 13.45 – 16.55 น.  ทำให้เวลาซื้อขายก่อนเปิดตลาดภาคบ่าย ขยับเร็วขึ้นเป็น 13.15 -13.45 น.

​การปรับเพิ่มเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ มาจากการเปิดระดมความคิดเห็น และการศึกษาของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ พบว่า มีระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์นานกว่าตลาดหุ้นไทย โดยระยะเวลาเปิดทำการซื้อขายของ SET และ mai อยู่ที่ประมาณ 4.5 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่ตลาดหุ้นในต่างประเทศมีระยะเวลาเปิดทำการซื้อขายอยู่ที่เฉลี่ย 5-7 ชั่วโมงต่อวัน

​ขณะเดียวกัน ยังเป็นผลดีต่อนักลงทุนในด้านการเพิ่มโอกาส และความสะดวกของการลงทุน ทำให้นักลงทุนมีเวลาในการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ลงทุนได้ทันกับความเคลื่อนไหวของข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดโลก  ตลอดจน ยังอาจเป็นแรงหนุนต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วย

​การเพิ่มเวลาเทรดครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ วางไว้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ความผันผวนต่างๆ  ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การยกระดับบริการต่างๆ  ก็เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อย่าลืม 25 มี.ค. นี้ ดีเดย์เวลาซื้อขายใหม่ของภาคบ่ายทั้ง 3 ตลาด SET mai และ TFEX  เชื่อว่า นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากนาทีลงทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่มากก็น้อย! 

​​​​​​คุณนายพารวย