TCEBดันไทยฮับจัดเทศกาลโลกเพิ่มไมซ์2.3ล้านคน

 TCEB ผนึกพันธมิตร 4 สมาคมปี’67 งัด 3 เสาหลักดึงงานเทศกาลทั่วโลกจัดในไทยเพิ่ม 30 งานขยายตลาดไมซ์ไทยและต่างชาติ 2.3 ล้านคนสร้างเงินเข้าจีดีพี 5,800 ล้าน

  • TCEB ลั่นนำไทยขึ้นผู้นำประเทศศูนย์กลางจัดงานเทศกาลโลก
  • รุก 3 เสา  “ชิงประมูลสิทธิ์เจ้าภาพจัดงานขยายเทศกาลธุรกิจอคาเดมี
  • วงการกีฬาศิลปะร่วมวงดันจุดขายซอฟท์พาวเวอร์ไทย 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูรณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB/ทีเส็บ” เปิดเผยว่า ปี 2567 ทีเส็บจะใช้อุตสาหกรรไมซ์เพิ่มแผนการตลาดยกระดับงานเทศกาลในไทยให้เป็นจุดหมายของการจัดงานระดับโลก ล่าสุดจับมือพันธมิตร 4 สมาคม เดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติมุ่งใช้ต้นทุนวัฒนธรรมยกระดับเศรษฐกิจไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าดึงกลุ่มผู้เข้าร่วมงานเทศกาลทั่วโลกหลั่งไหลเข้าไทย เป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก5 ปีที่ผ่านมา นำงานมาไทยได้แล้วกว่า 100 งาน สร้างเงินหมุนเวียนกว่า 50,000 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2567 ทีเส็บมีแผนสนับสนุนการจัดงานอีกกว่า 30 งาน เพิ่มผู้เข้าร่วมไมซ์ในไทยและต่างประเทศ 2.3 ล้านคน สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3,600 ล้านบาท ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยขยายตัวมูลค่ากว่า 5,800 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป จะเพิ่มแนวทางใหม่โดยใช้งานเทศกาลเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นจัดงานต่อเนื่องตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีกำลังซื้อสูง สร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ใหม่ (Constructive Ecosystem) ด้วย 3 เสาหลัก ประกอบด้วย

เสาที่ 1  มุ่งเพิ่มการประมูลสิทธิ์และดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในไทย เช่น งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา ปี 2572 ไทยได้รับคัดเลือกแล้วจะจัดที่ อำเภอคง จ.นครราชสีมา งานแข่งรถฟอร์มูลา อี เชียงใหม่ และเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัด  WorldPride ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเพิ่มเวทีเทศกาลโลก สร้างเครือข่ายบุคลากรไทยในกลุ่มธุรกิจ ซอฟท์ เซกเตอร์ส เปิดเวทีให้คนไทยมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

เสาที่ 2  สนับสนุนงานเทศกาลเชิงธุรกิจ ให้เป็นมากกว่าการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน โดยสร้างแพลตฟอร์มและโอกาสทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง แล้วเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควบคู่กับยกระดับบุคลากรและสร้างระบบนิเวศในอุตสาหกรรม

เสาที่ 3 เฟสติวัล อคาเดมี ทำต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ด้วยการสนับสนุนสมาคมพันธมิตรจัดกิจกรรมยกระดับสมาชิกสมาคมต่าง ๆ เช่น  Festival Creative Lab เป็นเวทีรวมตัวกันของผู้จัดงานเทศกาลในประเทศ แบ่งปันประสบการณ์ แรงบันดาลใจ สร้างหรือแลกเปลี่ยนเครือข่ายระหว่างกัน ทั้งในและต่างประเทศ

นายจิรุตถ์ กล่าวว่าทีเส็บใช้ทั้ง 3 เสาหลัก เป็นรากฐานสำคัญทำมาต่อเนื่อง เพื่อปรับภูมิทัศน์กับสร้างระบบนิเวศการจัดงานเทศกาลในไทยให้สอดรับกับเทศกาลของโลก พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศผ่านการประมูลสิทธิ์ เพิ่มมิติทางธุรกิจการจัดงาน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเนื้อหาที่โดดเด่นของไทย พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมแข่งขันต่อได้ในเวทีโลก

นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) กล่าวว่า โลกยุคนี้มีทิศทางจัดเทศกาลทางธุรกิจสร้างแรงกระเพื่อมทางรายได้ ส่วนใหญ่เป็นงานเชิงทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างความสำเร็จ 1.ให้เจ้าของงาน 2.เมืองที่จัดงาน 3.ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เพราะมีกลุ่มลูกค้าชัดเจน สร้างความยั่งยืนได้ โดยมีกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียเกิดเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดกลุ่มตัวแทนรุ่นต่อไปทั้งของผู้จัดงานและเมืองเทศกาล

นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) กล่าวว่า หลังโควิดการวิ่งมาราธอนเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ระดับโลก  นักวิ่งกลุ่มนี้เติบโตสูง จึงเป็นแกนหลักในตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นโอกาสตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานมาราธอนในเอเชีย ผสมผสานงานวิ่งที่มีมาตรฐานระดับโลกเข้ากับพลังงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย กลายเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งดึงดูดคนทั่วโลกที่มีศักยภาพเข้ามาใช้จ่ายเงินในไทย

นายอรรถพล ชัยทัต นายกสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) กล่าวว่า งานเทศกาลเป็นมากกว่าเวทีสร้างสรรค์และเสริมความบันเทิง เพราะคือเครื่องมือสำคัญสนับสนุนและเสริมสร้างอุตสาหกรรมบันเทิงเติบโตและยั่งยืน เปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาได้แสดงความสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาวงการบันเทิงในประเทศ แล้วยังสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะบุคคลในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงขอเติบโตได้การยอมรับในตลาดโลก

นางวรินดา เธียรอัจฉริยะ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT)กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมหนึ่งในสาระสำคัญของเทศกาล เฟสติวัล อีโคโนมี โดยเฉพาะศิลปะสามารถดึงนักเดินทางทั่วโลกให้มาเสพความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินได้ต่อเนื่องแต่ละครั้งจะไม่ซ้ำกัน เพราะนานาชาติยอมรับศิลปินไทยได้รับเชิญไปจัดแสดงผลงานในต่างประเทศมาตลอด เทศกาลศิลปะในไทยก็ได้รับความสนใจจากวงการศิลปะนานาชาติเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก 

เมื่อทีเส็บองค์การมหาชนให้ความสำคัญเข้ามาส่งเสริมด้านความรู้ อำนวยความสะดวกการจัดงาน เพราะงานศิลปะเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไปได้

ทั้งนี้การประกาศนโยบายให้ไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานเทศกาล สร้างจุดขายให้ไทยรองรับเทศกาลระดับโลกได้ จุดเริ่มงานนี้ขึ้นจากการแนวทางร่วมสร้างงานเทศกาลกับเมือง ชุมชน ผู้จัดงาน และพันธมิตร 4 สมาคม ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจมูลค่าสูง ด้านศิลปวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์และการสร้างสรรค์ ธุรกิจบันเทิง กีฬา นวัตกรรม ได้แก่ 1.สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) 2.สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) 3.สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) 4.สมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) ร่วมมือกับทีเส็บมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จัดงานเทศกาลกว่า 100 งาน มีส่วนช่วยกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในไทย สร้างเงินเข้าประเทศกว่า 50,000 ล้านบาท -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน