สรรพากร เดินหน้าตรวจสอบ “เครือข่ายน้ำมันโกฟุก”

สรรพากรเดินหน้ารวบรวมข้อมูลจำเป็นเพิ่มเติม ตาม DSI ร้องขอยืนยันดำเนินการทุกขั้นตอน ตามกฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วน

  • ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับดำเนินการ
  • เนื่องจากจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของผู้เสียภาษี
  • ยืนยันว่าได้มีการดำเนินในเรื่องนี้ตามกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อกรณี “เครือข่ายน้ำมันโกฟุก” นั้น กรมสรรพากรขอเรียนว่าได้รับการประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้กรมสรรพากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ได้รับมากรมสรรพากรยังต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่กรมสรรพากรรับผิดชอบต่อไป ซึ่งกรมสรรพากรขอยืนยันว่าได้มีการดำเนินในเรื่องนี้ตามกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ และเป็นไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกับในรายอื่นๆ ที่มีการส่งข้อมูลมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับดำเนินการ ในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร”