“หมอเลี้ยบ” มอบนโยบายทูต ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

หมอเลี้ยบ” มอบนโยบายทูตยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ รุกบนเวทีโลก เอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ไทยถือเป็นมันสมองและเป็นเซลล์แมนที่สำคัญของประเทศ

  • ก้าวต่อจากนี้คือการเป็นฟันเฟืองสำคัญ
  • ทั้งด้านการหาข้อมูลตลาดต่างประเทศ
  • โปรโมต และส่งออกผลผลิตจากอุตสาหกรรม
  • เพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านต่างๆ
  • ให้ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เข้ามอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลจะรุกบนเวทีโลกต่อจากนี้ ในหัวข้อ ศักยภาพ Soft Power ไทย สู่ตลาดโลก ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

นายแพทย์สุรพงษ์ กล่าวว่าโจทย์ใหญ่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน เล็งเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มรายได้ของคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง ผ่านการทำให้ต้นทุนวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีอยู่แล้วมาผสานกับองค์ความรู้ต่างๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืน

แน่นอนว่า การเพิ่มรายได้ของคนไทย ผ่านการผลักดันคนเก่ง คนมีความสามารถ หรือคนที่มีความสนใจ บ่มเพาะศักยภาพคนไทย 20 ล้านคน ผ่านนโนบาย ‘OFOS’ (One Family One Soft Power) หรือการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ออกนโยบายเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการทำงานของ 11 หน่วยงานอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ผ่านการทำงานภายใต้หน่วยงาน ‘THACCA’ (Thailand Creative Content Agency)

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีฝั่งนโยบายต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นองคาพยพที่สำคัญในการส่งเสริมยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อรุกต่อหน้าต่อในเวทีโลก

นายแพทย์สุรพงษ์กล่าวว่า เอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ไทยถือเป็นมันสมองและเป็นเซลล์แมนที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น ศักยภาพของสถานทูตไทยและกงสุลใหญ่ไทยในทั่วโลกมีพร้อมอยู่แล้ว ก้าวต่อจากนี้คือการเป็นฟันเฟืองสำคัญทั้งด้านการหาข้อมูลตลาดต่างประเทศ โปรโมต และส่งออกผลผลิตจากอุตสาหกรรมเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านต่างๆ ให้ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

เฉกเช่นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ประเทศไทยในยุคสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเคยทำได้มาแล้วอย่าง ครัวไทยสู่ครัวโลก ที่ทำให้อาหารไทยเป็นอาหารที่คนทั่วโลกชื่นชอบและเป็นที่รู้จักกันในวงการ ครั้งนี้ประเทศไทยจะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ทั้งระบบให้ยืนหนึ่ง เป็นที่น่าภาคภูมิใจให้คนไทย และเชื้อเชิญให้นานาชาติโอบกอดเอาไว้ได้อีกครั้ง

“บทเรียนจากอดีตสอนว่า การจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำทั้งระบบ เพื่อสร้างกลไกพัฒนายุทธศาสตร์ซอฟต์พาเวอร์ ”  นายแพทย์สุรพงษ์ กล่าว