ไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

ไทยพาณิชย์ คว้า 5 รางวัลจาก 5 สถาบันชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

  • 5 รางวัลความเป็นเลิศด้านโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล
  • สะท้อนถึงศักยภาพในการนำขีดความสามารถ
  • ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่เชื่อมถึงกันในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ

นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Digital Juristic & Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า ภายใต้กลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ธนาคารมุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมและตรงใจลูกค้าแต่ละราย พร้อมตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมในทุกมิติ โดยตลอดปี 2566 ที่ผ่านมาจำนวนลูกค้าธุรกิจที่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโตกว่า 24% จากปี 2565 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จในการนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นโซลูชันและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัยสำหรับการทำธุรกิจ ที่ช่วยสร้างรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มความเร็วและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ทางการเงินที่เชื่อมถึงกันในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ จนสามารถคว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศด้านโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้าธุรกิจ ประจำปี 2566 จาก 5 สถาบันชั้นนำระดับสากลมาได้อย่างภาคภูมิ”

โดย 5 รางวัลความเป็นเลิศระดับสากล ประจำปี 2566 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับ ประกอบไปด้วย

  1. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านโซลูชัน API ในประเทศไทย (Best Bank API Solution in Thailand) จัดขึ้นโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. รางวัล Best Mobile Payments & Authorization Solution in Thailand จัดขึ้นโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับรางวัลจากแอปพลิเคชันแม่มณี โซลูชันทางด้านการรับชำระเงินแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ
  3. รางวัลช่องทางชำระเงิน QR Payment ข้ามพรมแดน (Cross Border QR Payment) จาก Digital CX Awards 2023 จัดขึ้นโดย The Digital Banker ซึ่งมอบประสบการณ์การชำระเงินอย่างไร้รอยต่อให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่าน Thai QR Code Payment
  4. รางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านดิจิทัลโซลูชัน (Best Bank for Digital Solution) จัดขึ้นโดย Asian Money นิตยสารด้านการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย*
  5. รางวัล Most Innovative Digital Bank Thailand 2023 จัดขึ้นโดย Global Business Review นิตยสารด้านการเงิน นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจจากทั่วโลก สำหรับความเป็นเลิศด้านโซลูชัน ISO 20022 ของธนาคาร**

“5 รางวัลความเป็นเลิศด้านโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2566 จาก 5 สถาบันชั้นนำระดับสากล สะท้อนถึงศักยภาพในการนำขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโซลูชันและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ที่ช่วยเสริมแกร่งศักยภาพและยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์ “Digital Bank with Human Touch” ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่เชื่อมถึงกันในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ ด้วยบริการทางการเงินที่รู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลและรู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึกอย่างแท้จริง”