ไทยพาณิชย์-กสิกรไทย เตรียมสำรองธนบัตรเกือบ 60,000 ล้านบาท

ไทยพาณิชย์-กสิกรไทย เตรียมสำรองธนบัตร 60,000 ล้านบาท รองรับการใช้จ่าย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-17เมษายน 2567

  • ไทยพาณิชย์ 29,400 ล้านบาท
  • กสิกรไทย 30,750 ล้านบาท
  • เพื่อการจับจ่ายไม่มีสะดุด

ผู้สื่อข่าววรายงานว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-17เมษายน 2567  ธนาคารไทยพาณิชย์เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรเ เพื่อรองรับการให้บริการ รวมทั้งสิ้น 29,400 ล้านบาท แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 8,890 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 20,510 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 21,700 ล้านบาท และสาขา 7,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 722 สาขาทั่วประเทศ และมีเครื่องเอทีเอ็มรวม 10,952 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567)

ส่วน ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วง รวมทั้งสิ้น 30,750 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 7,950 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,375 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 4,575 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี  813  สาขาทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,100 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,800 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 8,300 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 14,500 ล้านบาท