ธอส.-บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการอสังหาฯสร้างบ้านราคาไม่เกิน1.5ล้าน

ธอส. พร้อมร่วมมือ บีโอไอ หนุนนผู้ประกอบการอสังหาฯ สร้างบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ช่วยผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น

  • ขานรับนโยบายรัฐบาล
  • ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  • สานฝันคนอยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามความเหมาะสม

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมติให้ส่งเสริมการลงทุนกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการส่งเสริมการลงทุน “กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพที่ดี ในระดับราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินไม่เกิน 100% ของเงินลงทุนนั้น

ทั้งนี้ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง  ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ยังคงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ในโอกาสนี้ จึงร่วมมือกับ BOI ในการเป็น หน่วยงานกลาง เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ระหว่าง BOI กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ รวมถึง ธอส.  จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการอสังหาฯ แต่ละราย เพื่อออกหนังสือรับรอง ก่อนนำไปยื่นคำขอรับการส่งเสริม การลงทุนกับ BOI ภายในสิ้นปี 2568 โดย ธอส. จะเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ แจ้งความประสงค์ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการดังกล่าว ทาง www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

“ปัจจุบันประชาชนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ได้ยากขึ้น เนื่องจากต้นทุนในการก่อสร้าง รวมถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่อาจทำให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ ไม่สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยในระดับราคาดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงเชื่อว่าการสนับสนุนด้วยการยกเว้นภาษีให้กับผู้ประกอบการอสังหาฯ ในครั้งนี้ จะเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้มีที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ในตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสในการมีบ้านมากขึ้น ซึ่ง ธอส. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่” นายกมลภพ กล่าว