“EA-BAFS”2บิ๊กพลังงานผู้เล่นใหม่ตลาดน้ำมันการบินยั่งยืนSAF

2ยักษ์ใหญ่พลังงาน “EA-BAFS” แท็กทีมผู้เล่นใหม่ตลาด SAF น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนสร้างจุดขายในตลาดโลกปี’73 นำไทยก้าวสู่ประเทศ Net Zero และเป็นทางกลางทางคาร์บอน 

  • EAควง BAFS 2ธุรกิจพลังงานรักษ์โลกร่วงวงผลิต SAFดันการบินไทยลดคาร์บอน
  • โชว์มาตรฐานนำไทยขานรับร่วมขบวน COP26ช่วยแก้สภาพอากาศโลก

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “EA” เปิดเผยว่า EA จับมือกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAFS/บาฟส์” ศึกษาแผนร่วมทุนตั้งบริษัทใหม่ประกอบธุรกิจผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF : Sustainable Aviation Fuel ตั้งเป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินภายในปี 2573 ก้าวสู่ลดการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Net Zero) ผนึกกำลังกันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยเใช้นวัตกรรมของคนไทยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ โดยจะใช้การลงทุนต่อยอดธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพใช้กับเครื่องบินครั้งนี้ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาคมโลก COP26 ว่าด้วยการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

การลงนามความร่วมมือกันระหว่าง EA กับ BAFS ครั้งนี้ จะรวมจุดแข็งของสององค์กรในไทยเดินหน้าควบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี  สร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ธุรกิจจัดเก็บและบริหารจัดการน้ำมัน SAF และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งในไทยเองและอาเซียน

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บาฟส์) กล่าวว่า บาฟส์ในฐานะผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจควบคู่แผนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมประกาศความร่วมมือครั้งนี้ โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปีด้านการบริหารจัดการและให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน บูรณาการความเชี่ยวชาญกับ EA ผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อผลักดัน SAFเป็นกลไกสำคัญเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินในอนาคตอันใกล้นี้

แนวทางความร่วมมือกันเริ่มด้วยการศึกษาโอกาสสร้างสถานีบริการผสมน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF Blending Facility) แบบ Open-Access  เพื่อรองรับน้ำมันอากาศยานที่ผลิตจากวัตถุดิบทางชีวภาพและวัตถุดิบอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความสะดวกของทุกบริษัทน้ำมันจะเข้าถึงได้ รุกส่งเสริมให้ตลาดการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเป็นไปอย่างเสรี สนับสนุนผู้ผลิตน้ำมันอากาศยานทุกราย พร้อมขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศศูนย์กลางการผลิตน้ำมันอากาศแบบยั่งยืนของภูมิภาค 

โดยบาฟส์พร้อมนำประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันอากาศยาน ทำให้สายการบินจากทั่วโลกมั่นใจได้ถึงคุณภาพบริการด้วยน้ำมันอากาศยานมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผนวกกับบริษัทมีบุคลากรผ่านการรับรองจากองค์กร ISCC จึงพร้อมทำหน้าที่การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ SAF ให้ได้ตรงตามมาตรฐานสากล ทั้งการตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตที่สอดคล้องด้านความยั่งยืน ปริมาณคาร์บอนที่ลดลงตามกรอบมาตรฐานด้านความยั่งยืน

การลงนามความร่วมมือระหว่าง EA และ BAFS  ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับอุตสาหกรรมการบินไร้มลพิษ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการบิน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้เข้าประเทศ เเละเป็นเเรงผลักดันขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จธุรกิจของประเทศเติบโตบนหลักความยั่งยืน ตลอดจนทำให้ไทยก้าวสู่เป้าหมายปลอดมลพิษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างสมดุลทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เติบอย่างแข็งแกร่งมีมาตรฐานสากล -เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน