จุลพันธ์ ยืนยันเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตถึงมือประชาชนภายในปีนี้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง แถลงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต


จุลพันธ์ ยืนยันเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตถึงมือประชาชนภายในปีนี้ เปิดไทม์ไลน์ 10เม.ย.นี้ คณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่เคาะทุกกรอบ

  • ยืนยันได้ว่าเดินหน้าโครงการแน่นอน
  • และเงินจะถึงมือประชาชนภายในปีนี้
  • จำนวนยังอยู่ในกรอบเดิม 50 ล้านคน
  • เลือกทางโนสนโนแคร์เศรษฐกิจวิกฤติหรือไม่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง แถลงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการที่ไปสอบถามความจริงดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ เตรียมที่จะนัดหมายเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ การกำหนดวันที่เงินจะถึงมือประชาชนอาจจะต้องกำหนดเป็นกรอบเวลา เพราะยังไกล แต่ภาพใกล้ๆจะชัดเจนดังนี้

วันที่ 27 มีนาคม 2567 จะนัดหมายประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้คณะอนุกรรมการที่ไปสอบถามความจริงมารายงานความคืบหน้า และการตอบคำถามขององค์กรและส่วนงานต่างๆที่ได้ตอบคำถามมาแล้ว โดยส่งคำถามไปไม่น้อยกว่า 100 ส่วนงานและองค์กร ต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน กลุ่มหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ได้ส่งคำตอบมาเกือบครบถ้วน แต่ยังมีเวลาให้ส่งคำตอบได้ถึงวันที่ 29 มีนาคมนี้ และจะสรุปอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้จะนำรายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ที่เป็นทางการแล้วเข้าสู่ที่ประชุม ให้รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงการคลังหากลไกในการเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตให้ที่ประชุมรับทราบ รวมทั้งมอบหมายให้ส่วนงานไปดำเนินการในรายละเอียด กรอบต่างๆที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่มีตนเองเป็นประธาน ต้องมานั่งประชุมกันและสรุปส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 10 เมษายน 2567 นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ จะสรุปรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการทั้งหมด เพื่อที่จะส่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบและเดินหน้า เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานที่จะส่งเข้าสู่ครม. ซึ่งได้วางกรอบการทำงาน โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งกรอบทางกฎหมาย ตัวเงิน และกรอบด้านเทคนิคของระบบต่างๆ ซึ่งหลังวันที่ 10 เม.ย.จะมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสรุปกรอบต่างๆครั้งสุดท้าย

นายจุลพันธ์กล่าวว่า ประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีนี้(ก.ค.-ก.ย.2567) จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้า และลงทะเบียนประชาชน ในช่วงนั้นระบบจะค่อนข้างพร้อมแล้ว

ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ (ต.ค.-ธ.ค.2567) ก่อนสิ้นปีแน่นอน จะเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้ประชาชนทุกคน ที่อยู่ในกรอบเกณฑ์ที่กำหนดไว้

“ยืนยันได้ว่าเดินหน้าโครงการแน่นอน และเงินจะถึงมือประชาชนภายในปีนี้” รมช.คลังกล่าว

นอกจากนี้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของไทย มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้า เกิดการเติบโตอย่างเหมาะสม

เมื่อถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปได้ นายจุลพันธ์กล่าวว่า เพราะได้ดูกรอบของกฎหมายและรายละเอียดต่างๆแล้ว สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ได้รับการสนับสนุน ความคิดเห็นและรายละเอียดจากส่วนงานต่างๆอย่างครบถ้วน ทุกคนให้การสนับสนุนและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าสามารถเดินหน้าได้และไม่ติดขัดอะไร ส่วนจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์ยังอยู่ตามกรอบเดิมคือ 50 ล้านคน ส่วนปัญหาที่มีผู้คนสงสัยว่าเศรษฐกิจวิกฤติหรือไม่วิกฤตินั้น ในส่วนนี้จะทำให้โครงการเดินหน้าได้โดยไม่มีปัจจัยเหล่านั้น