สคร. เปิดผลจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน กฟผ. นำโด่งที่ 1.68 หมื่นล้าน

สคร. เปิดผลจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบ 67 จำนวน 63,680 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของเป้าหมายทั้งปี

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2567 สคร. มีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการ ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (เงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ) จำนวน 175,000 ล้านบาท โดยไตรมาสที่ 1

ของปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ จากผลประกอบการในปี 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 63,680 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2567 สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 6,782 ล้านบาท

โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำส่งที่ 16,841 ล้านบาท ธนาคารออมสิน นำส่ง 13,144 ล้านบาท บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) นำส่ง 11,679 ล้านบาทสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่ง 10,841 และธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำส่ง 5,287 เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567 มีดังนี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับปีงบประมาณ 2567 สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาผลประกอบการ มาตรการของภาครัฐ และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นกลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังต่อไป