นายกฯ ลุยมอบนโยบายกรมศุลกากร ชู 6 ข้อเด่น เพื่อบริการที่ดีเยี่ยม

นายกฯ เศรษฐา มาถึงที่! นั่งหัวโต๊ะมอบนโยบายกรมศุลกากร ผ่าน 6 ข้อ ทั้งแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เข้มป้องกันสินค้าเถื่อน

  • ชูนโยบายการเอ็กซ์เรย์ตู้สินค้าลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่
  • พัฒนาระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
  • ลุยดันศูนย์บริการค้าชายแดนในจุดเดียวเพิ่ม ปัจจุบันทำไปแล้ว 8 ด่าน

วันนี้ (28 มี.ค.67) นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้มอบหมายนโยบายกรมศุลกากรไว้ 6 ข้อ ด้วยกัน 1.การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายหากพบผู้กระทำผิด และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพิ่ม

2.เข้มงวดการป้องกันสินค้าเถื่อน เช่น ยางพารา เป็นต้น ดูแลเรื่องการลักลอบสินค้าเกษตรที่มาตามแนวชายแดน โดยกรมศุลกากรยืนยันว่า ทำงานอย่างเข้มงวด โดยมีการเอ็กซ์เรย์ ทั้งต้นทางและปลายทาง รวมทั้งมีการใช้ระบบระบุตำแหน่ง (จีพีเอส) มาติดตามตู้คอนเทรนเนอร์เพื่อป้องกันสินค้าลักลอบตามแนวชายแดน

3.นโยบายการเอ็กซ์เรย์ตู้สินค้าลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าจะให้เอ็กซ์เรย์ 100% ทั้งต้นทางและปลายทาง โดยปัจจุบันมีการใช้ระบบเอ็กซ์เรย์แค่ 30% ทั้งนี้ มีแผนจะนำร่องที่แรกที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องด้วยมีเครื่องมือพร้อม

4.พัฒนาระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Submission: HSSS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ การออกใบอนุญาต โดยนำร่องในสินค้าเกษตร 3 กลุ่มสินค้า 7 ชนิด อาทิ พืชที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส้มแมนดาริน ลิ้นจี่ ลำไย ทุเรียน เป็นต้น ซึ่งจะใช้ได้จริงในช่วงเดือนก.ย.67

5.การสร้างด่านศุลกากร อยากให้ดูในเรื่องความเหมาะสม ไม่หรูหรา เน้นใช้ประโยชน์มากที่สุด

6.ศูนย์บริการค้าชายแดนในจุดเดียว (OSS) ปัจจุบันทำไปแล้ว 8 ด่าน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลเรื่องความเหมาะสม ว่าจะปรับปรุงเรื่องใดบ้าง เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้บริการ