“ภูมิธรรม” ยันรัฐบาลเดินหน้า “ดิจิทัลวอลเล็ต”

  • รัฐบาลเดินหน้า “ดิจิทัลวอลเล็ต” 
  • เชื่อเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
  • แจงหลังประชุมชุดใหญ่ทุกอย่างจะชัดเจน!

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 บาท ยืนยันว่า รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอน เพราะถือเป็นโครงการที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่สาเหตุที่มีความล่าช้าจะต้องพิจารณาของโครงการนี้ให้เกิดความรอบคอบ

“โครงการนี้จะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง เพราะไม่ว่าประชาชนเป็นกลุ่มใดก็ตามจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็จะต้องได้รับเงินจำนวน 10,000 บาท ของโครงการนี้ ดังนั้นขอให้ประชาชนมีความสบายใจว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้” นายภูมิธรรม กล่าว

นอกจากนั้น นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า หลังจากมีความชัดเจนของโครงการแล้วคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ จะกำหนดในรายละเอียดโดยเฉพาะขั้นตอนของการแจกเงิน จะต้องรัดกุมไม่ให้เกิดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ดังนั้น ที่มีบางกลุ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเกิดการทุจริต หรือนำเงินไปใช้อย่างไม่ถูกต้องก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้ แต่ในส่วนของรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะมีแนวทางในการป้องกันการดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตอย่างแน่นอน