ส่องเทรนด์สุขภาพเวลเนส.. ธุรกิจดาวรุ่งที่กำลังเติบโต

Top view of medical stethoscope and icon family on cyan background. Health care insurance concept. 3d rendering

SCB EIC ได้สำรวจเทรนด์สุขภาพเวลเนสชาวไทยด้านดูแล รักษา และป้องกัน…ธุรกิจดาวรุ่งที่กำลังเติบโต “แพทย์ทางเลือก” กำลังได้รับความสนใจ

  • ธุรกิจต้องสร้างความเชื่อมั่น
  • เปลี่ยนมุมมองผู้บริโภค
  • เพื่อให้บริการได้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์​ ( SCB EIC) ได้วิเคราะห์ ธุรกิจสุขภาพและเวสเนส (Health & Wellness) เป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงทั้งในระดับโลกและในไทยเอง อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอนาคตโดยเฉพาะธุรกิจสุขภาพและเวลเนสด้านดูแล รักษาและป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์ทางเลือก สุขภาพจิต และ Wellness real estate ที่มีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูง SCB EIC ได้สำรวจผู้บริโภคชาวไทยในด้านสุขภาพและเวลเนส พบว่า ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแล รักษา และป้องกันสุขภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ธุรกิจด้านนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคค่อนข้างสูง

สำหรับ กลุ่มธุรกิจสุขภาพและเวลเนสด้านดูแล รักษา และป้องกันที่มาแรงและกำลังเติบโต ดังนี้ธุรกิจเวชศาสตร์ป้องกัน : เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตโควิด-19 ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญต่อเวชศาสตร์ป้องกันค่อนข้างมากทั้งการตรวจสุขภาพ การเข้ารับวัคซีน การตรวจเลือดกับห้องแล็บ การตรวจคัดกรองโรค และการตรวจยีน อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคยังมีความกังวลด้านค่าใช่จ่ายอยู่สูงพอสมควร โดยผู้ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลในด้านเวชศาสตร์ป้องกันอย่างเช่นการตรวจสุขภาพจะมีการใช้บริการที่มากกว่า อีกทั้ง การบริการรูปแบบใหม่อย่าง Telemedicine ยังเข้าถึงผู้บริโภคได้ไม่มากนักเนื่องจากผู้บริโภคยังมีมายาคติในด้านราคาและคุณภาพในการรักษา ซึ่งต้องการการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน

ธุรกิจแพทย์ทางเลือก : เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคค่อนข้างสูง ด้วยปัจจุบันแพทย์ทางเลือกเป็นศาสตร์การรักษาที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และธรรมชาติบำบัด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ซึ่งคลินิกเฉพาะทาง และโรงพยาบาลยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ อย่างไรก็ดี นอกจากชื่อเสียงของสถานที่และแพทย์แล้ว ราคาที่เหมาะสม คุณภาพการให้บริการ และอุปกรณ์ที่สะอาด ทันสมัย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการแพทย์ทางเลือกของผู้บริโภค

ธุรกิจด้านสุขภาพจิต : เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มวัยทำงานให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของตนเองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้คนไทยกว่าครึ่งเผชิญภาวะเครียดสะสมและปัญหาการนอนหลับ ตามด้วยภาวะหมดไฟในการทำงาน อย่างไรก็ดี ผู้ที่เผชิญปัญหารบกวนสุขภาพจิตส่วนใหญ่ยังคงเลือกฟื้นฟูจิตใจด้วยตัวเองมากกว่า สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาที่เผชิญยังอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่ถ้าหากจำเป็นจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเลือกปรึกษาจิตแพทย์/นักจิตบำบัดในคลินิกสถานพยาบาล/โรงพยาบาลเป็นหลัก ตามด้วยบริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์อย่างสายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ขณะที่บริการปรึกษาสุขภาพจิตผ่าน Telemedicine ยังเข้าถึงผู้บริโภคได้ไม่มากนัก

และ  ธุรกิจ Wellness real estate : เป็นอีกธุรกิจที่กำลังเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม Baby boomer และ Gen X ซึ่งปัจจัยด้านราคาที่เหมาะสม ระบบการดูแลบริการลูกบ้าน และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้บริโภคจะสนใจ Wellness real estate มากกว่า Real estate ทั่วไป อย่างไรก็ดี แม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงไม่มีแผนที่จะซื้อ Wellness real estate มากเท่าไร แต่ Wellness real estate รูปแบบบ้านเดี่ยว/บ้านแฝดเวลเนสถือเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภควางแผนซื้อสูง โดยระดับราคาที่เหมาะสมและสามารถเจาะฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นจะอยู่ที่ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท อีกทั้ง หากมีระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. การให้บริการทางการแพทย์ บริการอาหารสุขภาพ และการออกแบบการใช้งานที่เหมาะกับผู้สูงอายุจะยิ่งสร้างจุดเด่นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้แม้ธุรกิจสุขภาพและเวลเนสด้านดูแล รักษา และป้องกันจะกำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น แต่การใช้บริการในปัจจุบันอาจยังไม่สูงมากนัก จึงจำเป็นที่ภาคธุรกิจจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและเปลี่ยนมุมมองผู้บริโภคเพื่อให้บริการได้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยกลยุทธ์หลักที่จะสามารถเจาะตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคยอมเปิดใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. การจับมือระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพเวลเนสเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศและหลากหลาย เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ เช่น Wellness real estate จับมือกับโรงพยาบาลในการให้บริการเวชศาสตร์ป้องกันและการรักษาทางการแพทย์ และร่วมมือกับร้านอาหารชื่อดังในการให้บริการอาหารสุขภาพ เป็นต้น 

2. การตั้งราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการด้านสุขภาพและเวลเนส ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าสินค้า/บริการด้านสุขภาพและเวลเนสนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าปกติ ดังนั้น การตั้งราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น ควบคู่กับการให้รางวัล/ส่วนลดโปรโมชัน และการทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้บริการ จะช่วยดึงดูดและสามารถจูงใจผู้บริโภคให้มาใช้บริการมากขึ้น และ 3. การเปิดให้ทดลองใช้บริการ เพื่อสร้างความคุ้นชิน ประสบการณ์และให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์ของสินค้า/บริการด้านสุขภาพและเวลเนส อีกทั้ง ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการต่อเนื่องในอนาคต