กรมทรัพย์สินทางปัญญาเกาะติดขายของปลอม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เกาะติดขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมยกเลิกสัญญาเช่าทันที

  • จับมือเอ็มบีเคเฝ้าระวัง-รณรงค์ต่อต้านขายของละเมิด
  • ผู้ค้ารายใดขายของก๊อปพร้อมยกเลิกสัญญาเช่าทันที
  • หวังสหรัฐฯปลดไทยหลุดพ้นบัญชีจับตามองในปีนี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่บัดนี้และตลอดเดือนมี.ค.67 โดยมุ่งหมายให้ประเทศไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (ดับบลิวแอล) ในการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 (พิเศษ) หลังจากในปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ชื่นชมต่อพัฒนาการด้านนโยบาย และผลการดำเนินการปราบปรามที่เป็นรูปธรรมของไทย

สำหรับความร่วมมือนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จะเฝ้าระวังและตรวจตราการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดมาตรการยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าละเมิดภายในพื้นที่ศูนย์การค้า จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและความผิดในการจำหน่ายสินค้าละเมิด รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าของตนเอง และนำมาจดทะเบียนกับกรมเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

“นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเจ้าของสิทธิ์ที่จะร่วมกันป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ประชาชนผู้บริโภคถือเป็นแนวร่วมสำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด โดยเลือกซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมาย และไม่สนับสนุนสินค้าละเมิด หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368”