บสย.พบแบงก์กรุงเทพ ผนึกพลังหาแนวทางช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย

บสย. ถก แบงก์กรุงเทพ แนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2567 ขยายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น

  • มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
  • แก้ไขปัญหาหนี้
  • เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้เข้าพบนายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2567

ทั้งนี้  บสย. ได้รายงานผลดำเนินงาน ด้านการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. และ ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2566 รวมทั้งการช่วยลูกหนี้ของธนาคารกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง  ผ่านมาตรการต่างๆของ บสย. อาทิ การเชิญลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้  การเข้าร่วมมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” มาตรการ 3 สี  ผ่อนน้อย เบาแรง ขณะเดียวกัน คณะผู้บริหาร บสย. ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตลอดปี 2567

โดยธนาคารกรุงเทพ จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  แก้ไขปัญหาหนี้ และ NPL เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียนได้มากขึ้น ขณะที่ บสย. ได้ตอกย้ำความมั่นใจการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่าง บสย. และ ธนาคารกรุงเทพ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป