SET SE101 บัญชีง๊ายง่าย

สำหรับผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการแล้ว เรื่องการจัดทำบัญชี ดูจะเป็นเรื่องที่ยาก เคร่งเครียด  และน่ากลัว เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนและอย่างไร  แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เจ้าของธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องการทำบัญชีได้ เพราะตามกฎหมายแล้ว การจัดทำบัญชีถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องจัดทำและยื่นให้ถูกต้องต่อกรมสรรพากรทุกเดือน กิจการรายใดทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง ก็หมดห่วงเรื่องมีปัญหากับกรมสรรพากร

ประโยชน์อีกอย่างของการจัดทำบัญชี คือ เจ้าของธุรกิจจะได้รู้สถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทตัวเองว่า ผลประกอบการมีกำไรขาดทุนเท่าไร  รวมทั้งรู้ตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของธุรกิจตัวเอง เพื่อนำไปใช้วางแผนธุรกิจ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่าย และการลงทุนต่างๆ

แต่ บัญชี จะไม่ใช่เรื่องยากของเจ้าของธุรกิจอีกต่อไป  เพราะ “ตลาดหลักทรัพย์ฯได้นำเอาความรู้เรื่องบัญชีมาถ่ายทอดให้เข้าใจแบบง่ายๆ ผ่านโปรแกรมเรียนรู้ SET SE101: Online Offering ปีที่ 4  โดยในปี 2567นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท PwC (ประเทศไทย)ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี   ผลิตคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาว่าด้วยความรู้ความเข้าใจการจัดทำงบการเงินอย่างง่าย หัวข้อ ภายใต้แนวคิด “บัญชีง๊ายง่าย”  ประกอบด้วย “เรียนรู้…พื้นฐานบัญชีที่ SE ต้องรู้” “SE…กับบัญชีรายรับ”,SE…กับบัญชีรายจ่าย และต้นทุน” และ “SE…กับภาษีมูลค่าเพิ่ม” 

โดย “ภากร ปีตธวัชชัย” กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อธิบายว่า เป็นการเดินหน้าต่อยอดความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE)  เพื่อส่งเสริมความรู้สร้างศักยภาพการทำธุรกิจ ทั้งนี้ SE เป็นข้อต่อที่สำคัญในการสร้างและขยายผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

 โดยมีเส้นทางการให้ความรู้ SE ตั้งแต่ในปีแรก ด้วยการปูพื้นฐานเรื่องการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ทักษะการประกอบธุรกิจ ขยายผลสู่นวัตกรรมการสร้างความยั่งยืน และโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยเนื้อหาแบบ How-to ที่ SE สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

ขณะที่โปรแกรมการเรียนรู้ SET SE101: Online Offering 2024 ได้ถูกพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรความรู้เรื่องบัญชีอย่างง่าย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ SE ที่ยังขาดทักษะความรู้ด้านบัญชีและวิธีทำงบการเงิน โดยเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที พร้อมเทคนิคตัวอย่างการลงงบการเงินที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่า SET SE101: Online Offering ปีนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะการทำธุรกิจของ SE ให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและผู้สนใจ สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ทางSETSocialImpact.com สังคมยั่งยืน…เศรษฐกิจยั่งยืน

SETSocialImpact.com สังคมยั่งยืน…เศรษฐกิจยั่งยืนเราคือสื่อกลาง เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการสร้างความดี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คลิกเลือกเมนู impact program หรือทาง Facebook: SET Social Impact และ Facebook: SET Social Impact   และสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา

แล้วจะรู้ว่า บัญชี ง๊ายง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด!