หอการค้าไทยเชียร์รัฐกระตุ้นท่องเที่ยวถูกทาง

หอการค้าไทย ชี้รัฐเดินถูกทางออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ทั้งวีซ่าฟรี ขยายเวลาพำนักในไทยให้หลายประเทศ จัดงานอีเวนท์ใหญ่ เพิ่มเที่ยวบิน ดึงต่างชาติเที่ยวไทยทะลัก ล่าสุด เข้ามาแล้ว 5.2 ล้านคน มั่นใจปีนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยเข้าเป้า พร้อมหนุนเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน พัฒนาภาคท่องเที่ยว

  • ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วทะลุ 5.2 ล้านคน
  • ส่วนคนไทยเดินทาง 14.2 ล้านครั้ง สร้างรายได้ 8 หมื่นล้าน
  • หนุนเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนำเงินพัฒนาภาคท่องเที่ยว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ และการใช้มาตรการวีซ่าฟรีว่า รัฐบาลได้ผลักดันนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ทั้งการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่าฟรี) การเพิ่มระยะเวลาพำนักให้กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศ การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้ถึงปัจจุบันมีเส้นทางบินใหม่เพิ่มขึ้น ถึง 23 เส้นทาง และมีเที่ยวบินประจำเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 50 เที่ยวบิน จาก 32 สายการบิน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบงานอีเวนท์ต่างๆ เช่น Thailand Winter Festival รวมถึงเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเม.ย.นี้ ที่ได้เพิ่มวันหยุดยาว จะยิ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลัก-เมืองรอง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยทั่วพื้นที่ เชื่อว่า เทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้จะคึกคักมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม การยกระดับคุณภาพ และการรองรับบริการของผู้ประกอบการถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด รวมถึงสนับสนุนเงินให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพ

“หอการค้าไทย สนับสนุนให้เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะนำมาพัฒนาคุณภาพและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของไทยได้อีกมาก หากเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมได้ทันทีในไตรมาส 2 คาดว่า จะมีเม็ดเงินเข้ามาใช้ขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยวในปีนี้ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท”

สำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.-19 ก.พ. ทะลุ 5.2 ล้านคน โดยจีนอันดับหนึ่ง ถึง 990,000 คน หากยังคงรักษาระดับนี้ต่อไปได้ เชื่อมั่นว่า ตัวเลขทั้งปีนี้น่าจะไปถึงเป้าหมายที่ 35 ล้านคน และเป้านักท่องเที่ยวจีนจะได้ถึง 8 ล้านคน อีกทั้งรัฐและเอกชนยังร่วมกันผลักดันการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ไปถึง 52,000 – 55,000 บาทต่อคนต่อทริป จากปกติ 47,000 บาทต่อคนต่อทริป ส่วนนักท่องเที่ยวไทยปีนี้ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนม.ค. มีจำนวนผู้เดินทางสูงถึง 14.2 ล้านคนครั้ง สร้างรายได้ถึง 80,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6% และ 9% ตามลำดับ