ต่างชาติโอน ห้องชุด Q1 ปี 67 กว่า 3.9 พันหน่วย ราคาไม่เกิน 3 ล้านปัง!

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยในช่วงไตรมาส 1 ปี 67 ต่างชาติโอน กรรมสิทธิ์ห้องชุด 3,938 หน่วย เพิ่มขึ้น 4.3% มีมูลค่ารวม 18,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชีต่างชาติโอน ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ยืนหนึ่ง มีสัดส่วน 52.9% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

  • จังหวัดที่มีหน่วยโอนห้องชุด ชลบุรีมาที่หนึ่ง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และสมุทรปราการ
  • พบชาวจีน นอนมาเป็นอันดับ 1 ในการโอนกรรมสิทธิ์ ตามติดด้วยชาวพม่า และชาวรัสเซีย
  • ชี้ราคาห้องชุด ที่ต่างชาติโอนมากสุด อยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีสัดส่วน 52.9% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด

วันนี้ (24 มิ.ย.67) วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) เปิดเผยว่า ทางศูนย์ข้อมูลฯ ได้ติดตามสถานการณ์ การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง

พบว่า การเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2565 ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมาก ต่อการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นเครื่องยนต์หลัก ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจัง

ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศ ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความต้องการ ซื้อห้องชุดจากชาวต่างชาติให้เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและมูลค่าของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ชาวต่างชาติ โดยได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ในปี 2561-2562

นายวิชัย กล่าวว่า สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ชาวต่างชาติทั่วประเทศ ในไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติ 3,938 หน่วย เพิ่มขึ้น 4.3% และมีมูลค่ารวมของการโอนกรรมสิทธิ์18,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% โดยเป็นพื้นที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติทั่วประเทศจำนวน 173,007 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสนี้ สัดส่วนหน่วย และมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ชาวต่างชาติต่อการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 16.7% จาก 15.9% และ 28.6% จาก 24.3% ตามลำดับ

ในด้านของพื้นที่ห้องชุด ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 21.1% จาก 19.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า เป็นไตรมาสที่มีสัดส่วนที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2561

เปิดจัวหวัดที่ ต่างชาติโอน ห้องชุดเยอะ

สำหรับจังหวัดที่มีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้คนต่างชาติมากสุด 5 อันดับ ประกอบด้วย อันดับ 1 คือ ชลบุรี จำนวน1,521 หน่วย โดยมีสัดส่วน 38.6% มูลค่า 4,165 ล้านบาท ขณะที่อันดับ 2 คือ กรุงเทพมหานคร 1,498 หน่วยโดยมีสัดส่วน 38.0% มูลค่า 10,699 ล้านบาท

ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด มีสัดส่วนจำนวนหน่วย และมูลค่ารวมกันสูงถึง 76.6% และ 82.5% ตามลำดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าแม้ชลบุรีได้มีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์เป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2566 แทนที่กรุงเทพมหานคร

เคยเป็นอันดับ 1 ในปีก่อนหน้าถึงปี 2565 แต่กรุงเทพฯ ก็ยังคงเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้คนต่างชาติสูงที่สุดมาโดยตลอด

ขณะที่เชียงใหม่ มีจำนวนเพียง 249 หน่วย มูลค่า 574 ล้านบาท จังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 242 หน่วย มูลค่า 1,353 ล้านบาท และจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน 140 หน่วย มูลค่า 392 ล้านบาท ข้อมูลที่กล่าวมานี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของชาวต่างชาติ ในการซื้อห้องชุดในเมืองหลัก และเมืองท่องเที่ยว ในประเทศไทยมากที่สุด

นอกจากนี้ สัญชาติของกลุ่มผู้ที่รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด 3 สัญชาติในไตรมาส 1 ปี 2567 ประกอบด้วย อันดับ 1 คือ ชาวจีน ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ 1,596 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 43.8% มูลค่า 7,570 ล้านบาท

อันดับ 2 คือ ชาวพม่า จำนวน 392 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 10.0% มูลค่า 2,207 ล้านบาท และ อันดับ 3 คือ ชาวรัสเซีย จำนวน 295 หน่วย และมีสัดส่วน 7.5% มูลค่า 924 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ชาวพม่าเป็นสัญชาติที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 415.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยขยับลำดับขึ้นอย่างรวดเร็ว จากลำดับที่ 25 ในปี 2564 เป็นลำดับที่ 6 ในปี2565 และ เป็นลำดับที่ 4 ในปี 2566 โดยล่าสุดขึ้นมาเป็นลำดับ 2 ในไตรมาส 1 ปี 2567

อีกทั้ง REIC ยังได้พบว่า คนต่างชาติยังได้ให้ความสนใจ ที่จะซื้อๆ มือสองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ โดยสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ของคนต่างชาติ ที่เป็นห้องชุดใหม่ต่อห้องชุดมือสอง ในด้านจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ มีอัตราส่วน 55.2 : 44.8 ด้านมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์มีอัตราส่วน 66.2 : 33.8 และในด้านส่วนพื้นที่ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์มีอัตราส่วน 50.6 : 49.4

ซึ่งคนต่างชาติ อาจมีความต้องการห้องชุดมือสอง ที่มักจะอยู่ในทำเลพื้นที่ชั้นใน หรือพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจของเมือง ซึ่งในปัจจุบันมีอุปทานให้เลือกน้อยลง

เปิดราคาห้องชุด ขวัญใจต่างชาติ

สำหรับระดับราคาห้องชุด ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติมากที่สุด 5 ลำดับลำดับแรกอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน3.00 ล้านบาท มีสัดส่วน 52.9% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด ซึ่งเป็นระดับราคาได้รับความนิยม จากคนต่างชาติส่วนใหญ่มากที่สุด ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน

รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีสัดส่วน 22.7% ระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มีสัดส่วน11.1% ระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วน 8.3% และระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 5.0% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ห้องชุดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ปี 2567 มีขนาดเฉลี่ย 43.9 ตารางเมตร มูลค่าเฉลี่ย 4.6 ล้านบาท/หน่วย หรือ ประมาณตารางเมตรละ 104,119 บาท โดยผู้ซื้อสัญชาติสิงคโปร์ มีมูลค่าเฉลี่ยในการรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อหน่วยสูงสุด 5.9 ล้านบาท

ด้านผู้ซื้อสัญชาติสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่เฉลี่ยของห้องชุดที่รับโอนกรรมสิทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดเฉลี่ย 60.3 ตารางเมตรสำหรับผู้ซื้อสัญชาติจีน ซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด ในบรรดาชาวต่างชาติ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย 4.7 ล้านบาท/หน่วย และพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ย 39.6 ตารางเมตร

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯธอส. ชี้ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยอีสานเข้าสู่การฟื้นตัว