สายดีเซลเข้าปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ น้ำมันดีเซล ขยับขึ้น 50 สตางค์

ปั๊มน้ำมัน น้ำ
สถานีบริการน้ำมัน

พรุ่งนี้ น้ำมันดีเซล ขยับขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ตรึงเงินชดเชยกองทุนน้ำมันฯ มีผลราคา น้ำมันดีเซล เต็มกรอบเพดานไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร

วันนี้ (30 พ.ค.67) นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง จากสถานการณ์ด้านสงครามและเศรษฐกิจ ประกอบกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงชดเชยเงินในส่วนของน้ำมันดีเซลอยู่ เพื่อให้สะท้อนราคาน้ำมันที่เหมาะสม และรักษาสภาพคล่อง ให้สามารถบริหารจัดการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ทั้งด้านการเงิน และสถานการณ์ด้านราคา
น้ำมันเชื้อเพลิง จึงตรึงอัตราเงินชดเชยประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ไว้ที่ 1.40 บาทต่อลิตร เพื่อให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายประเภทน้ำมันดีเซลประมาณวันละ 96.29 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การตรึงอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทดีเซลในครั้งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกประเภทน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 32.94 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

น้ำมันดีเซล
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชน โดยวางกรอบการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 33 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่อง จากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา 

โดยการดำเนินการนี้ เป็นไปตาม มติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เห็นชอบในหลักการ ให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันดีเซล เพื่อให้ราคาขายปลีกเกินกว่า 30 บาท ได้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับ ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ติดลบ 111,345 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 63,655 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,690 ล้านบาท

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม. เคาะลดภาษีน้ำมันดีเซลต่อ 3 เดือน เริ่ม 20 ม.ค.-19 เม.ย.67