สงร. ขานรับนโยบายรัฐบาล เคาะลดดอกเบี้ยลง 0.25%

สงร. สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

สงร. เด้งรับนโยบายรัฐบาล ประกาศ ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย-กลุ่มเปราะบาง

  • เหตุเป็นกลุ่มที่เดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว
  • ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย MRR -ดอกเบี้ยตามประกาศ
  • ลดอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี ให้มีผล 1 พ.ค.67 เป็นเวลา 6 เดือน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.)  เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง มีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาภาระของลูกค้ารายย่อย และกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ในขณะนี้

ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2567 ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐบาล โดยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกันลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง 0.25% อันได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย(MRR – Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ (Prime Rate) และอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (SPRR – Standard Profit Rate for Prime Retail Customer) เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมลดดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางลง 0.25% เป็นระยะเวลา 6 เดือนด้วยเช่นกัน เนื่องจากได้มีการพักชำระหนี้เกษตรกรไปแล้วก่อนหน้านี้ 

อย่างไรก็ตาม สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิกฯ ตระหนักถึงภาระต้นทุนทางการเงินของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในขณะนี้ โดยสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการทางการเงินต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อบรรเทาภาระและช่วยเสริมสภาพคล่องในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.)

ผสานพลัง… “ธปท.-สมาคมธนาคารไทย-สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ” จับมือยกระดับการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน