เริ่มแล้ว!! เปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

การรถไฟเปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จองล่วงหน้าสูงสุด 90 วัน สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ CNR

  • เปิดจำนวน 8 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.67 นี้เป็นต้นไป
  • ผ่านช่องทางระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
  • ส่วนขบวนรถอื่นๆ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้การรถไฟฯ เตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย มีรถโดยสารเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้างนั้น นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้

ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 90 วันก่อนเดินทาง สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ CNR (รถชุด 115 คัน) จำนวน 8 ขบวน ในเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้นานขึ้น และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน

– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีเชียงใหม่

– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 สถานีเชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน

– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีอุบลราชธานี

– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 สถานีอุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหนองคาย

– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26 สถานีหนองคาย – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีชุมทางหาดใหญ่

– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 สถานีชุมทางหาดใหญ่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสาร สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสาร และสำรองที่นั่งล่วงหน้าของขบวนรถด่วนพิเศษ CNR (รถชุด 115 คัน) สูงสุด 90 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนขบวนรถอื่น ๆ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมพร้อมพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถที่มีเดินประจำจนเต็มหน่วยลากจูง ในทุกเส้นทาง โดยจะสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน เพื่อให้เพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน