สนามบินสุวรรณภูมิแจง! กรณีรถไฟฟ้า APM ขัดข้องชั่วคราว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เร่งแจง! กรณีรถไฟฟ้า ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขัดข้องชั่วคราว เผยเกิดเหตุจาก ทสภ. มีการปิดระบบไฟฟ้าหลัก เพื่อทำการตรวจเช็คระบบตามแผนบำรุงรักษา

  • เผยระบบไฟฟ้าสำรองมีข้อบกพร่อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
  • เป็นเหตุให้รถไฟฟ้า APM หยุดวิ่งชั่วคราว
  • ใช้เวลาแก้ไขระบบประมาณ 3 ชั่วโมง รถไฟฟ้า APM จึงกลับมาให้บริการได้ตามปกติ

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (23 ก.พ.67) ได้เกิดเหตุระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้เมื่อเวลา 09.45 น. จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีการปิดระบบไฟฟ้าหลักเพื่อทำการตรวจเช็คระบบตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดไว้

โดยในช่วงดังกล่าวปกติจะใช้ระบบไฟฟ้าสำรอง แต่การทดสอบครั้งนี้ระบบไฟฟ้าสำรองมีข้อบกพร่องทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ APM เป็นเหตุให้รถไฟฟ้า APM หยุดวิ่งชั่วคราว

ทั้งนี้ เมื่อทราบสาเหตุ ทาง ทสภ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขระบบในทันที และใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง รถไฟฟ้า APM จึงกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ทอท. จะเร่งตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดจาก บริษัท แอโร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า APM และหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ในช่วงที่ระบบรถไฟฟ้า APM เกิดขัดข้องในระหว่างเวลา 09.45 – 13.00 น. โดยมีเที่ยวบินขาเข้า 3 เที่ยวบิน ขาออก 7 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2,422 คน อย่างไรก็ตาม ทสภ. ได้เปิดใช้แผนรองรับกรณีรถไฟฟ้า APM หยุดให้บริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร นอกจากนี้ ทสภ. และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นยังได้จัดรถบัส รับ-ส่ง ผู้โดยสาร (Shuttle Bus) ระหว่างอาคาร SAT – 1 และอาคารผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ มีเที่ยวบินดีเลย์จำนวน 4 เที่ยวบิน เป็นเวลา 30 นาที โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

อย่างไรก็ตาม ทสภ. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ หากผู้ใช้บริการท่านใดต้องการความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ทสภ. สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 4000