“ออมสิน” เด้งรับรับนโยบายรัฐ อัด 4 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐ จัดเต็ม 4 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดหนักเงื่อนไขพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนเบา ทั้งสินเชื่อรายย่อยและผู้ประกอบการ

  • สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
  • สินเชื่อกลุ่ม GSB D-HOME จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท สินเชื่อ GSB D-HOME กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นเงินลงทุน
  • สินเชื่อสร้างบ้านเพื่อคนไทย สำหรับการส่งเสริมกิจการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หลัง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 นั้น ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยออก 4 โครงการสินเชื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ชุดใหญ่ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย “สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย” “สินเชื่อ Top-Up” “สินเชื่อ GSB D-HOME กระตุ้นเศรษฐกิจ” และ “สินเชื่อ GSB D-HOME สร้างบ้านเพื่อคนไทย” ครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องมีเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ และสามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ได้ในอนาคต โดยสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป สำหรับโครงการสินเชื่อดังกล่าว ประกอบด้วย

สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.95% ต่อปี ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.95% ต่อปี ปีที่ 2 = 2.95% ต่อปี และปีที่ 3 = 3.95% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -0.750% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี พร้อมเงื่อนไขเงินงวดผ่อนชำระต่ำพิเศษนานสูงสุด 3 ปี

โดยปีแรกผ่อนชำระเงินงวดล้านละ 2,500 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาท/เดือน และปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาท/เดือน นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัยสามารถขอกู้ สินเชื่อ Top-Up อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกคงที่ 3.490% ต่อปี และสามารถเลือกชำระเงินงวดแบบผ่อนต่ำ 3 ปี ล้านละ 4,000 บาท/เดือน โดยทั้ง 2 โครงการสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2567 หรือจนกว่าจะครบวงเงิน และจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 30 ม.ค. 2568

สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการมีเงินลงทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ธนาคารได้ออก สินเชื่อกลุ่ม GSB D-HOME จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อ GSB D-HOME กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นเงินลงทุน เช่น เป็นค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค หรือเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ แต่จะต้องไม่เป็นการให้กู้เพื่อเก็งกำไรที่ดิน อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกคงที่ 3.99% ต่อปี และ สินเชื่อ GSB D-HOME สร้างบ้านเพื่อคนไทย สำหรับการส่งเสริมกิจการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หลัง อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกคงที่ 3.50% ต่อปี ทั้งนี้ ไม่จำกัดวงเงินกู้ และระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน4 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม Front End Fee และ Pre-Payment Fee โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป และจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2568