ครม. เคาะลดภาษีน้ำมันดีเซลต่อ 3 เดือน เริ่ม 20 ม.ค.-19 เม.ย.67

พลังงาน ร่วมกับกรมสรรพสามิต ลดภาษีน้ำมันดีเซลไมาเกิน 30 บาทต่อลิตร ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าร่วมอุดหนุน เริ่ม 20 ม.ค.-19 เม.ย.67

  • ให้กรมสรรพสามิต ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 1 บาทต่อลิตร
  • จากเดิมเก็บ 5 – 6 บาทต่อลิตร เหลือประมาณ 4 – 5 บาทต่อลิตร
  • พร้อมเตรียมดำเนินการปรังปรุงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งไฟฟ้า-น้ำมัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในราคาที่เป็นธรร

วันนี้ (16 ม.ค.67) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.66 ซึ่งกระทรวงพลังงานก็ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องและได้ประกาศเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่า ให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไปอีก 3 เดือน แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือกับกรมสรรพสามิต ทำให้ในช่วงแรกกระทรวงพลังงานได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล

ล่าสุด วันนี้ (16 ม.ค.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิต ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราประมาณ 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. ถึงวันที่ 19 เม.ย.67

“ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินนโยบายช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ ครม. ก็ได้มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิต ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงประมาณ 1 บาทต่อลิตรจากเดิมเก็บที่ประมาณ 5 – 6 บาทต่อลิตร เหลือประมาณ 4 – 5 บาทต่อลิตร (ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำมัน) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส่วนที่เหลือให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลจะไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร คาดว่าการลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจะช่วยแบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เดือนละประมาณ 2,000 ล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพลังงาน ยังได้เตรียมดำเนินการปรังปรุงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม เนื่องจากการแก้กฎหมายมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่ากระทรวงพลังงานจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้