“คมนาคม” ยัน! แผนพัฒนาท่าเรือบก ทำการศึกษาแนวทางอย่างละเอียด

! แผนพัฒนาท่าเรือบก
คมนาคม เผยยืนยัน แผนพัฒนาท่าเรือบก ทำการศึกษาอย่างละเอียด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน

คมนาคม เผยยืนยัน แผนพัฒนาท่าเรือบก ทำการศึกษาอย่างละเอียด หลัง สส.พรรคก้าวไกล อ้างไม่ได้ศึกษาจุดที่ตั้ง หวั่นผู้ประกอบการ ไม่คุ้มค่าของการใช้เส้นทาง ลั่นขอยืนยันการพัฒนาโครงการ แผนพัฒนาท่าเรือบก จะคำนึงถึง การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และเอื้อประโยชน์ ต่อประชาชนทุกภาคส่วน

นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สส.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล ได้กล่าวถึง การเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ของการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ว่าไม่ได้มีการศึกษาจุดที่ตั้ง ของโครงการ รวมถึงไม่ได้ประเมินความคุ้มค่า ของการใช้เส้นทางของผู้ประกอบการขนสินค้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยในกรณีดังกล่าว ขอยืนยันว่า นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสม เพื่อต้องการให้การพัฒนาโครงการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน

ดังนั้นทุกกระบวนการ ในการพัฒนาโครงการนั้น  ได้จัดทำแผนและแนวทาง รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งมาอย่างละเอียด เพื่อต้องการให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ การพัฒนาท่าเรือบก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้น ทุกหน่วยงานได้มีการประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการจัดระบบ การจราจรทางบก จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง และทางจังหวัดยังได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการพัฒนาท่าเรือบกร่วมกัน 

โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมด้วย ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา มีความเห็นในเรื่องการเลือกพื้นที่ ในการพัฒนาว่า ควรเป็นพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง  ซึ่งต่างจากผลการศึกษาที่เลือกพื้นที่ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

แผนพัฒนาท่าเรือบก
คมนาคม เผยยืนยัน แผนพัฒนาท่าเรือบก ทำการศึกษาอย่างละเอียด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ จึงทำให้ขณะนี้ การพัฒนาท่าเรือบก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีการศึกษาทบทวนพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมใหม่อีกครั้ง รวมทั้งศึกษาปริมาณสินค้า และเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้มีระบบที่เชื่อมต่อโลจิสติกส์ ศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม

โดยระหว่างนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็น และความเป็นไปได้ เชิงธุรกิจ (Market Sounding) จากภาคเอกชน อาทิ เจ้าของสินค้า สายการเดินเรือ และผู้ประกอบการ

รวมถึงเปิดโอกาส ให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุน ในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยเช่นกัน เพื่อให้การพัฒนาท่าเรือบก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด กับประเทศไทย และผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนต่อไป

แผนพัฒนาท่าเรือบก
คมนาคม เผยแผนพัฒนาท่าเรือบก จะคำนึงถึง การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

อย่างไรก็ตาม จากกรณีการกล่าวหา ที่เกิดขึ้นนั้น ต้องขอบคุณ นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สส.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล ที่ให้ความสนใจ โครงการดังกล่าว และมองว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ และเกิดการจ้างงาน รวมถึงสร้างรายได้ ซึ่งทางรัฐบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอยืนยันว่า การดำเนินโครงการตามแผน ทุกอย่างโปร่งใส และมีการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รอบด้าน

กระทรวงคมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : รมว.คมนาคมไทย-จีน หารือ พัฒนาระบบขนส่ง