บางจาก ประชุมไฮบริดหลังสงกรานต์แจกปันผล2บาทต่อหุ้น

บางจาก โชว์โมเดลไฮบริดอีเวนต์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี’67 ลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อนุมัติแล้วเงินปันผลปี’66 รวม2บาท/หุ้นรอรับหลังสงกรานต์ 24 เม.ย.นี้

  • ผู้ถือหุ้นบางจากรับทรัพย์หลังสงกรานต์ 24 เม..แจกเงินปันผล 2 บาท/หุ้น
  • ยันการเงินสุดแกร่งเดินหน้าแผนลดคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานว่า ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) โดยเลือกใช้รูปแบบผสมผสานหรือไฮบริดอีเวนต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เลือกเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมด้วยตัวเองหรือผ่านทางออนไลน์  ไฮไลต์เป็นเรื่องอนุมัติจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้น 1.50 บาท/หุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกปี 2566 อีก 0.50 บาท/หุ้น จะรวมเป็นเงินปันผลปี 2566 ที่ต้องจ่ายรวมทั้งหมด 2.00 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 เมษายน 2567 ถือเป็นการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนถึงสถานะทางการเงินอันแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานเติบโตและความมุ่งมั่นพร้อมสร้างผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นอย่างคุ้มค่าต่อเนื่องมาตลอด

โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมใบไม้ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตลอดการประชุมได้พิจารณาอนุมัติทุกวาระ และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน บมจ.บางจาก ปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกัน 

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทบางจากฯ แบบไฮบริดก็เพราะได้คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจัดประชุมด้วยคาร์บอนเครดิตจากโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเท่ากัน ทำให้การประชุมเป็น Carbon Neutral Event หรือปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2564 จนถึงปัจจุบัน -เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน