CAAS-IATA นำร่องดันสิงคโปร์ & เอเชีย รุกบินยั่งยืน 4 ด้าน

CAAS สถาบันการบินพลเรือนสิงคโปร์ นำทีม MOU สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA คลิกออฟ 4 ด้าน นำร่องปี’67 ดันการบินสิงคโปร์และเอเชีย แปซิฟิก เติบโตตามเทรนด์ยั่งยืน

  • CAAS สิงคโปร์ผนึก IATA ดันเอเชีย แปซิฟิก สู่เทรนด์การบินโลกยั่งยืน
  • นำร่องริเริ่มโครงการ 4 ด้าน “ความยั่งยืน-จราจรอากาศ-ความปลอดภัย-อบรมคน”

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์ (CAAS :Civil Aviation Autority of Singapore) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ Mr Han Kok Juan ผู้อำนวยการใหญ่ CAAS กับ นายวิลลี วอลช์ ผู้อำนวยการใหญ่ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างปรเทศ (IATA :International Air Transport Association) ได้ร่วมกันลงนามบันทึความเข้าใจ (MOU) เดินหน้ากระชับความร่วมมือรองรับการเติบโตทางการบินในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ข้อตกลงที่จะร่วมกันทำงานในโครงการริเริ่มต่าง ๆ ทางด้านการบินที่ยั่งยืน ครอบคลุมไปถึงการจราจรทางอากาศ การจัดการความปลอดภัยในการบิน และการฝึกอบรมด้านการบิน

โดยมีโครงการนำร่องสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนอกรอบ หลังการประชุมสุดยอดของสนามบินนานาชาติ ชางยี สิงคโปร์ ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทั้ง CAAS และ IATA พร้อมจะขับเคลื่อน 4 ด้านหลัก ดังนี้

ด้านที่ 1 ความยั่งยืนด้านการบิน จะเดินหน้าความคิดริเริ่มพัฒนาการบินที่ยั่งยืนสำหรับสิงคโปร์และเอเชียแปซิฟิก รวมถึงพัฒนาการบัญชีและการรายงานการใช้เชื้อเพลิงการบินยั่งยืนของสายการบินต่าง ๆ

ด้านที่ 2 การจัดการจราจรทางอากาศ มุ่งพัฒนาและดำเนินการตามกรอบความร่วมมือฝึกอบรมระดับภูมิภาคเพื่อปรับปรุงอากาศในภูมิภาค ประสิทธิภาพการบริการนำทางอากาศยาน

ด้านที่ 3 ความปลอดภัยในการบิน พัฒนาโซลูชั่นและการให้ข้อมูลความปลอดภัยการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุน โดยระบุและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงจะขับเคลื่อนการริเริ่มทำโครงการความปลอดภัยด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ด้านที่ 4 การฝึกอบรมการบิน จะพัฒนาและจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและความช่วยเหลือแก่ผู้เข้ารับการฝึกฝนทั้งในและต่างประเทศ

Han Kok Juan ผู้อำนวยการทั่วไป CAAS กล่าวว่า สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะขนาดเล็กที่มุ่งยกระดับการบินระหว่างประเทศให้เข้มแข็งโดยมีสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเป็นพันธมิตรที่จะร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือเน้นให้บริการแก่ชุมชนการบินระหว่างประเทศได้หลุดพ้นออกจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีอุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มการเติบโตดีขึ้นตามลำดับ และการลงนาม MOU ระหว่าง CAAS กับIATA ครั้งนี้ จึงช่วยตอกย้ำความร่วมมือและยกระดับการบินสู่เป้าหมายดีขึ้นด้วย จึงหวังจะนำทีมของสิงคโปร์ทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยกันปลดล็อกโอกาสที่ยังมีอยู่อีกมากมาย ทั้งเรื่องการจัดหาเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ที่จะให้บริการแก่สายการบินรวมถึงผู้โดยสารทางอากาศได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

นายวิลลี วอลช์ ผู้อำนวยการทั่วไปสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ “IATA” กล่าวว่า IATA มีประวัติศาสตร์ยาวนานในสิงคโปร์โดยได้ก่อตั้งสำนักงานอยู่ตั้งแต่ปี 2512 สิงคโปร์จึงเปรียบเหมือนบ้านซึ่งเป็ฯศูนย์กลางเอเชียแปซิฟิก นำมาซึ่งการจัดการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสายการบินและอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน ผนวกกับ CAAS ถือเป็นพันธมิตรสำคัญมาตลอด จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กระชับความร่วมมือนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ หวังจะกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างผลประโยชน์ของการบินในสิงคโปร์และทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามเจตนารมณ์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน