“สุรพงษ์” เปิด 5 โรดแมพ อัพเกรดระบบ บริหารจราจรทางอากาศ

สุรพงษ์
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม

“สุรพงษ์” รมช.คมนาคม เผยวิทยุการบินฯ ชู 5 โรดแมพ ลุยอัพเกรดระบบ บริหารจราจรทางอากาศ ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วางเป้า บริหารจราจรทางอากาศ ให้เป็นเลิศ ผลักดันไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง การบินในภูมิภาค ตามนโยบายรัฐบาล

  • เพิ่ม-ขยาย ขีดความสามารถ ในการรองรับของสนามบิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเส้นทางบิน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการความคล่องตัว การจราจรทางอากาศ
  • เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจราจรทางอากาศ สายการบิน และสนามบิน

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีนโยบายมุ่งเป้าหมายพัฒนาประเทศไทย และยกระดับศักยภาพ ด้านการบินของประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบิน และผู้โดยสาร ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งทางอากาศ  เป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพิ่มศักยภาพการให้บริการการเดินอากาศ  โดยกำชับให้ปรับปรุงพัฒนา ระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย บริหารจัดการจราจรทางอากาศ ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พร้อมทั้งอำนวยความปลอดภัย แก่ทุกเที่ยวบิน และสามารถบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อม และศักยภาพของประเทศไทย เป็นการผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ตามนโยบายรัฐบาล

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า วิทยุการบินฯ ยังได้นำเสนอ Roadmap การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1.การเพิ่ม/ขยายขีดความสามารถ ในการรองรับของสนามบิน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห้วงอากาศ และเส้นทางบิน

3.เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการความคล่องตัว การจราจรทางอากาศ 4.เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจราจรทางอากาศ และการนำเทคโนโลยี เข้าใช้งาน และ 5.เพิ่มประสิทธิภาพร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจราจรทางอากาศ สายการบิน และสนามบิน

อย่างไรก็ตาม ยังได้แบ่งเป็นแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกระทรวงคมนาคม พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการต่าง ๆ และขับเคลื่อนการลงทุน และพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ให้ไปสู่เป้าหมาย สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการสร้างขีดความสามารถให้ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบาย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ในเรื่องการอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชน ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน โดย บวท. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ  ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์  

โดยได้ออกมาตรการ รองรับสภาพอากาศแปรปรวน จากพายุฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนัก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบิน ซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน และเป็นอุปสรรค ต่อเส้นทางบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด แก่ผู้โดยสารและอากาศยาน

ทั้งนี้ บวท. ได้ประสานงาน และติดตามข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบินอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า และการรายงานข้อมูลสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อนำมาวางแผนการจัด การจราจรทางอากาศ  รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมได้กำหนดวิธีปฏิบัติการ ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs)

ทั้งนี้ ส่วนกรณีอากาศยาน ในการควบคุมขอบินหลบสภาพอากาศ (Weather Deviation) การบินวนรอให้สภาพอากาศดีขึ้น หรือการขอเปลี่ยนเส้นทางบิน ไปยังสนามบินสำรอง โดยได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร ทางอากาศทุกคน ให้ตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness) ตลอดเวลา พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่อากาศยาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทางการบินสูงสุด

รวมทั้งได้กำหนดแนวทาง การบริหารความคล่องตัว การจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และส่งผลกระทบต่อการล่าช้า และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของเที่ยวบิน ในช่วงเวลา ที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่น และเกิดการกระจุกตัว ของเที่ยวบิน ในขณะที่เกิดสภาพอากาศเลวร้าย

โดยการให้อากาศยาน ชะลอการรอวิ่งขึ้นมาจากสนามบินต้นทาง รอจนกว่าสภาพอากาศปลายทางจะดีขึ้น หรือจนกว่าการจัด การจราจรทางอากาศ จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมถึงการออกประกาศแจ้งเตือน ให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับการล่าช้า ที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

กระทรวงคมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : AOT เคลียร์ขอคืนพื้นที่ 2 สนามบิน คิงเพาเวอร์ หนุนไทยฮับการบิน