นิวไฮ!…ขนส่งทางราง เผยก่อนหยุดยาวคนแห่ใช้กว่า 1.9 ล้านคน-เที่ยว

นิวไฮ!…ขนส่งทางราง เผยก่อนวันหยุดยาวคนแห่ใช้ระบบราง กว่า 1.9 ล้านคน-เที่ยว นับเป็นเรื่องที่ดี ที่มีผู้ใช้บริการระบบรางจำนวนมาก

  • คนแห่ผู้ใช้กว่า 1.9 ล้านคน-เที่ยว
  • นับเป็นเรื่องที่ดี
  • ที่มีผู้ใช้บริการระบบรางจำนวนมาก

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน (8 ธันวาคม 2566) เป็นวันศุกร์ก่อนวันหยุดต่อเนื่องวันรัฐธรรมนูญ พบว่า มีผู้ใช้บริการ  Airport Rail Link สูงสุด 79,935 คน-เที่ยว (นิวไฮ) เป็นผลทำให้ผู้ใช้บริการระบบราง รวม 1,900,790 คน-เที่ยว สูงสุด (นิวไฮ) ตั้งแต่มีสถานการณ์ covid-19 ซึ่งประกอบด้วย

1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 86,013 คน-เที่ยว  ประกอบด้วย

1.1 ขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ จำนวน 31,797 คน-เที่ยว

1.2 ขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จำนวน 54,216 คน-เที่ยว

2. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง) จำนวน 1,814,777 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

2.1 รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 79,935 คน-เที่ยว (นิวไฮ) สูงสุดตั้งแต่มีสถานการณ์ covid-19

2.2 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จำนวน 34,515 คน-เที่ยว  (รวมรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสายสีแดงฟรี จำนวน 116 คน-เที่ยว)

2.3 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 512,450 คน-เที่ยว

2.4 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) จำนวน 81,373 คน-เที่ยว

2.5 รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทและสายสีลม จำนวน 954,047 คน-เที่ยว

2.6 รถไฟฟ้า สายสีทอง จำนวน 7,840 คน-เที่ยว

2.7 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง จำนวน 49,579 คน-เที่ยว

2.8 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู จำนวน 95,038 คน-เที่ยว

นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวานมีผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสูงสุด จำนวน 1,900,790 คน-เที่ยว มากกว่าครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27พ.ย. 2566  จำนวน 126 คน-เที่ยว (27 พ.ย.66 จำนวน 1,900,664 คน-เที่ยว) ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่มีผู้ใช้บริการระบบรางมากขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟฟ้าให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อที่สะดวกขึ้น (interchange)

และมีราคาจูงใจด้วยค่าโดยสารสายสีม่วงและสายสีแดง ราคาสูงสุด 20 บาท สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ความสำคัญกับการต่อยอดนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะโดยเฉพาะระบบราง (shift mode) เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย