รัฐดันไทยเป็นเจ้าภาพ “World Pride 2028”หนุนความเท่าเทียมทางเพศ

รัฐบาลย้ำ! ให้ความสำคัญความส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เชื่อเป็นส่วนช่วยสังคม เตรียมดันไทยเป็นเจ้าภาพ “World Pride 2028” นำรายได้เข้าประเทศได้ พร้อมเผยร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในกมธ. คืบหน้าร้อยละ 90

  • ให้ความสำคัญความเท่าเทียมทางเพศ
  • เชื่อเป็นส่วนช่วยสังคม

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาตอกย้ำ นโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนนตรี และ รมว.คลัง ในการปาฐกถาพิเศษ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง” โดยย้ำถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม และ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ผลักดันไทยเป็นเจ้าภาพ World Pride 2028 อีกด้วยว่า สำหรับการผลักดันนโยบายเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ รัฐบาลมองว่า หากไทยได้รับการสนับสนุนให้ เจ้าภาพ World Pride 2028 งานดังกล่าวจะทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและนำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล

“ขอชวนให้มองว่าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนั้นเป็นอีกปัจจัยที่สามารถเสริมความแกร่งให้เศรษฐกิจไทยได้ ตัวอย่างเช่นใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสหากรรมบรรเทิง และ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อ 22 พฤศจิกายน ปี 2566 ที่ผ่านมา ครม. ก็ได้อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (สมรสเท่าเทียม)

ไม่นานหลังจากนั้น สภาผู้แทนราษฎร ก็ได้มีมติรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม 4 ฉบับในวาระที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 แล้ว ณ ตอนนี้ การพิจารณาของกรรมาธิการมีความเข้มข้นมากในช่วงโค้งสุดท้าย ล่าสุด ได้มีการดำเนินการพิจารณาถึง 62 มาตราแล้ว จากทั้งสิ้น 68 มาตรา นับว่ามีการดำเนินการไปกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในสัปดาห์หน้า